ABO STŘÍBRNÁ
4/10/2020
4/10
2020
neděle
17:00

S1 – Na královské nástroje

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Braniborský koncert č. 3 G dur BWV 1048 (úpr. pro varhany Omar Caputi)

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Loutnová suita e moll BWV 996 (úpr. pro harfu)

Marcel Grandjany (1891–1975)
Árie v klasickém stylu pro harfu a varhany

Johannes Matthias Michel (*1962)
Variace na Paganiniho téma pro varhanní pedál sólo

Elias Parish-Alvars (1808–1849)
Introdukce, kadence a rondo pro harfu (původně poslední část Grande fantaisie pro harfu op. 57)

Josef Klička st. (1855–1937)
Koncertní fantazie na motivy Vyšehradu Bedřicha Smetany op. 33 (úpr. pro harfu a varhany Pavel Kohout)

Bedřich Smetana (1824–1884)
Vltava, z cyklu symfonických básní Má vlast (úpr. pro varhany Barbara Bannasch)

 

Jana Boušková harfa
Pavel Kohout varhany