Nabídka FHK pro školy, žáky, studenty a mládež

Koncerty pro školy – koncerty Oranžové abonentní řady (pro rodiny s dětmi) nabízíme jako dopolední ve dnech školního vyučování také školám.

Koncerty pro rodiny s dětmi (Oranžová abonentní řada) – sobotní odpolední koncerty zařazené v programu sezóny. Na tyto koncerty lze využít rodinné vstupné.

Rodinné vstupné, které lze uplatnit na vybrané koncerty a na všechny koncerty abonentních řad Bílá, Žlutá, Oranžová a Stříbrná. V doprovodu rodiče má druhé a další dítě do 15 let vstup zdarma.

Volný vstup pro studenty, kteří jsou držiteli průkazky Hudební mládeže na koncerty abonentních řad Bílá, Žlutá, Oranžová a Stříbrná (přehled koncertů na www.fhk.cz) a zvýhodněný vstup na ostatní koncerty FHK.

Komentované prohlídky budovy FHK včetně neveřejných prostor, zákulisí, technických prostor, notového archivu, zázemí umělců apod.; výklad k fungování uměleckého provozu orchestru.

Návštěvy zkoušek a generálních zkoušek orchestru. Možno spojit s návštěvou zkoušky orchestru.

DVD Klasická hudba zvenčí a zevnitř – moderátor Lukáš Hurník seznamuje posluchače s orchestrem, hudebními nástroji, hudebními díly a jejich skladateli.

Další příležitostné aktivity, např. společně s dalšími kulturními institucemi zapojení do akce Hradecká kulturní pátračka.