Podpořte nás

Věříme, že společnými silami dokážeme více, než každý sám za sebe (koneckonců to je i základem fungování našeho orchestru) a jsme otevření partnerství a spolupráci. Paleta našich koncertů a vystoupení v sále FHK i na jiných místech je poměrně rozmanitá a nároky na provedení některých koncertů bývají, hlavně po finanční stránce, vysoké. Finanční podpora je tak z naší strany nejvíce vítaná, ale možností je samozřejmě více.

Chcete spojit své jméno, společnost, či značku s prestižní kulturní institucí, jakou je Filharmonie Hradec Králové? Stát se partnerem, dárcem, či mecenášem umění? Máte zájem o podporu trvalých hodnot? Máte chuť nějakým způsobem spolupracovat, nebo nabídnout své služby? Neváhejte se nám ozvat.

Možné způsoby spolupráce a podpory Filharmonie Hradec Králové ze strany partnerů:

 • partner koncertu/představení
 • partner abonentní řady
 • mecenáš, dárce
 • adopce nástroje
 • partner vydání CD nahrávek
 • mediální partnerství

Některé z benefitů, jež může Filharmonie Hradec Králové nabídnout svým partnerům:

 • propagace na tiskovinách: brožury, plakáty, programy, CLV, pozvánky atd.
 • uvedení na webových stránkách, včetně uvedení v popisu konkrétních koncertů
 • poskytnutí volných vstupenek
 • poskytnutí prostoru pro vlastní prezentaci v prostorách FHK (např. roll-up baner, propagační tiskoviny)
 • další specifické možnosti spolupráce podle oboru partnera…

Děkujeme na tomto místě také všem současným i minulým partnerům, dárcům a podporovatelům, díky kterým mohla vzniknout a celá řada zajímavých počinů.