Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
vypisuje následující konkurzy:

Konkurz na místo hráče třetího lesního rohu
s povinností prvního a pátého lesního rohu

(úvazek 1,0 s nástupem od 1. 1. 2019)

Konkurz se koná v pondělí 22. 10. 2018 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 1. Přednes:
  W. A. Mozart: Koncert pro lesní roh č. 2 nebo Koncert pro lesní roh č. 4
  Bude požadována první a druhá věta bez kadence.
 2. Orchestrální party a sóla:
  • W. A. Mozart, Symfonie g moll KV 183, 1. věta (in B alto), 4. věta (první lesní roh)
  • L. v. Beethoven, Symfonie č. 3 – „Eroica“, 1., 2. a 4. věta (třetí lesní roh)
  • L. v. Beethoven, Symfonie č. 7, 1. věta (první lesní roh)
  • F. Mendelssohn-Bartholdy, Symfonie č. 4 – „Italská“, 3. věta (první lesní roh)
  • A. Dvořák, Houslový koncert a moll, 3. věta (třetí lesní roh)
  • A. Dvořák, Violoncellový koncert h moll, 2. věta (třetí lesní roh)
  • A. Dvořák, Symfonie č. 9 – „Novosvětská“, 1., 3. a 4. věta (třetí lesní roh)
  • B. Smetana, Vltava (první lesní roh)
  • P. I. Čajkovskij, Klavírní koncert č. 1, 1. věta (třetí lesní roh)
 3. Hra z listu

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce.
Notový materiál orchestrálních partů je zde ke stažení v PDF,
přihlášený uchazeč si jej může také vyzvednout v hudebním archivu FHK.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
zasílejte nejpozději do 24. 9. 2018 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábř. 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

V Hradci Králové, 28. 8. 2018

Konkurz na místo hráče čtvrtého lesního rohu
s povinností druhého a šestého lesního rohu

(úvazek 1,0; nástup možný ihned)

Konkurz se koná v pondělí 22. 10. 2018 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 1. Přednes:
  W. A. Mozart: Koncert pro lesní roh č. 3 nebo koncert z období klasicismu dle vlastního výběru
  Bude požadována první a druhá věta bez kadence.
 2. Orchestrální party a sóla:
  • W. A. Mozart: Symfonie g moll KV 550, 3. věta (druhý lesní roh)
  • L. v. Beethoven: Symfonie č. 7, 1. a 2. věta (druhý lesní roh)
  • L. v. Beethoven: Symfonie č. 9, 3. věta (čtvrtý lesní roh)
  • A. Dvořák: Symfonie č. 9 – „Novosvětská“, 1., 3. a 4. věta (čtvrtý lesní roh)
  • A. Dvořák: Symfonie č. 9 – „Novosvětská“, 3. a 4. věta (druhý lesní roh)
  • B. Smetana: Vltava (druhý lesní roh)
  • H. Berlioz: Fantastická symfonie, 3. věta (čtvrtý lesní roh)
 3. Hra z listu

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce.
Notový materiál orchestrálních partů je zde ke stažení v PDF,
přihlášený uchazeč si jej může také vyzvednout v hudebním archivu FHK.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
zasílejte nejpozději do 24. 9. 2018 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábř. 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

V Hradci Králové, 28. 8. 2018