Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
vypisuje konkurz na místo 2. koncertního mistra ve skupině I. houslí (úvazek 1,0)

Konkurz se koná ve čtvrtek 25. 1. 2018 od 15.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 1. Wolfgang Amadeus Mozart – 1. věta s kadencí z jednoho z následujících koncertů:
  č. 3 G dur, č. 4 D dur nebo č. 5 A dur
 2. romantický houslový koncert (je možný i Houslový koncert D dur L. v. Beethovena) – 1. věta s kadencí
 3. Orchestrální party a sóla:
  • Johannes Brahms: Symfonie č. 1 c moll
  • Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur
  • Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita
  • Bohuslav Martinů: Symfonické fantazie (Symfonie č. 6)
  • Richard Strauss: Don Juan, symfonická báseň
  • Igor Fjodorovič Stravinskij: Pulcinella, orchestrální suita
  • Josef Suk: Pohádka, suita z hudby ke hře Julia Zeyera Radúz a Mahulena

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce.
Notový materiál orchestrálních partů je ke stažení níže,
přihlášený uchazeč si jej může také vyzvednout v hudebním archivu FHK.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
zasílejte nejpozději do 15. 12. 2017 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábř. 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

V Hradci Králové, 25. 10. 2017