Konkurzy ve FHK

Níže uvedené konkurzy se měly původně konat v termínu 6. 4. 2020.
Aktuálně se přesouvají na 8. 6. 2020 od 10 hod., jak je níže uvedeno.

Hráč/hráčka skupiny 2. houslí – tutti

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • do skupiny 2. houslí – tutti (úvazek 0,5; zástup za MD)

Konkurz se koná v pondělí 8. 6. 2020 od 10.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • W. A. Mozart: Koncert č. 3, 4 nebo 5 (1. věta s kadencí)
  • 1. věta z koncertu 19. nebo 20. století či obdobná skladba koncertantního charakteru
 • Orchestrální party
  • W. A. Mozart: Symfonie č. 39 Es dur, 4. věta Finale (Allegro), (part 2. houslí)
  • W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Vyšehrad, Šárka, Z českých luhů a hájů (part 2. houslí)
  • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur (part 2. houslí)
  • L. Janáček: Taras Bulba (part 2. houslí)

 

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 24. 2. 2020 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 20. 1. 2020

 

Hráč/hráčka skupiny violoncell – tutti

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • do skupiny violoncell – tutti (úvazek 0,5; zástup za MD)

Konkurz se koná v pondělí 8. 6. 2020 od 10.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • 1. a 2. věta (s kadencí) z violoncellového koncertu z období klasicismu
  • dvě části z violoncellových suit J. S. Bacha dle vlastního výběru
 • Orchestrální party
  • A. Dvořák: Symfonie č. 8
  • B. Smetana: Má vlast
  • L. v. Beethoven: Symfonie č. 5 (2. věta)
  • W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra
  • P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 4 (2. věta)
 • Hra z listu

 

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 24. 2. 2020 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 20. 1. 2020

 

Zástupce sólo hornisty

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • na místo zástupce sólo hornisty – 1. lesní roh s povinností 3. a 5. (úvazek 1,0)

Konkurz se koná v pondělí 8. 6. 2020 od 10.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • W. A. Mozart: Koncert pro lesní roh č. 2 nebo Koncert pro lesní roh č. 4
   Bude požadována první a druhá věta bez kadence.
 • Orchestrální party
  • W. A. Mozart, Symfonie g moll KV 183, 1. věta (in B alto) (první lesní roh)
  • L. v. Beethoven, Symfonie č. 3 – „Eroica“, 1. věta (třetí lesní roh)
  • L. v. Beethoven, Symfonie č. 7, 1. věta (první lesní roh)
  • F. Mendelssohn-Bartholdy, Symfonie č. 4 – „Italská“, 3. věta (první lesní roh)
  • A. Dvořák, Houslový koncert a moll, 3. věta (třetí lesní roh)
  • A. Dvořák, Violoncellový koncert h moll, 2. věta (třetí lesní roh)
  • A. Dvořák, Symfonie č. 9 – „Novosvětská“, 1., 3. a 4. věta (první lesní roh)
  • B. Smetana, Vltava (první lesní roh)
  • P. I. Čajkovskij, Klavírní koncert č. 1, 1. věta (třetí lesní roh)
 • Hra z listu

 

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 24. 2. 2020 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 20. 1. 2020