Konkurzy ve FHK

Zástupce sólo hráče ve skupině 2. houslí (úvazek 1,0)

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz na místo zástupce sólo hráče ve skupině 2. houslí (úvazek 1,0)

You can also download English version of audition announcement.

Konkurz se koná v pátek 31. 5. 2024 od 10.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky

 • Přednes:
  • 1. věta s kadencí z houslového koncertu W. A. Mozarta KV 216 nebo KV 218 nebo KV 219
  • 1. věta s kadencí z houslového koncertu (19. - 20. století)
 • Orchestrální party:
  • W. A. Mozart: Symfonie č. 39 Es dur KV 543, 4. věta Finale (Allegro) (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Vyšehrad (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Šárka (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Z českých luhů a hájů (part 2. houslí)
  • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur (part 2. houslí)
  • L. Janáček: Taras Bulba (part 2. houslí)
  • R. Strauss: Don Juan (part 2. houslí)

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 26. 4. 2024 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

Přihlášku lze zaslat i elektronicky na adresu jakubska@fhk.cz

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve Filharmonii Hradec Králové o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

Bc. Vladimír Šrámek v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 15. 2. 2024

Tutti hráč ve skupině 1. houslí
(úvazky 1,0 a 0,5, zástup za RD)

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz na místo zástupce tutti hráče ve skupině 1. houslí (úvazky 1,0 a 0,5, zástup za RD)

Konkurz se koná ve čtvrtek 13. 6. 2024 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky

 • Přednes:
  • Houslový koncert W. A. Mozarta KV 216 nebo KV 218 nebo KV 219, 1. věta s kadencí
  • Houslový koncert 19.–20. století, 1. věta s kadencí
 • Orchestrální party:
  • W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra
  • B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra
  • B. Smetana: Šárka
  • B. Smetana: Z českých luhů a hájů
  • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur
  • R. Strauss: Don Juan

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 2. 5. 2024 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

Přihlášku lze zaslat i elektronicky na adresu jakubska@fhk.cz

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve Filharmonii Hradec Králové o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

Bc. Vladimír Šrámek v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 13. 3. 2024

Tutti hráč ve skupině viol
(úvazek 1,0, zástup za RD)

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz na místo tutti hráče ve skupině viol (úvazek 1,0, zástup za RD)

Konkurz se koná ve čtvrtek 13. 6. 2024 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky

 • Přednes:
  • Karel Stamic: Koncert pro violu D-dur op.1, 1.věta s kadencí a 2. věta
   nebo
   Franz Anton Hoffmeister Koncert pro violu D-dur, 1.věta s kadencí a 2. věta
  • Sólová skladba dle vlastního výběru bez klavírního doprovodu
 • Orchestrální party:
  • B. Smetana: Vyšehrad
  • B. Smetana: Z českých luhů a hájů
  • B. Smetana: Tábor
  • B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra
  • A. Dvořák: Symfonie č. 8
  • L. Janáček: Sinfonietta
  • E. Grieg: Peer Gynt, suita č.1. 1. věta Morgen Stimmung

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 2. 5. 2024 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

Přihlášku lze zaslat i elektronicky na adresu jakubska@fhk.cz

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve Filharmonii Hradec Králové o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

Bc. Vladimír Šrámek v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 13. 3. 2024