Konkurzy ve FHK

Filharmonie Hradec Králové
vypisuje konkurzy:

zástupce koncertního mistra ve skupině I. houslí (úvazek 1,0)

Podmínky:

 1. Wolfgang Amadeus Mozart – 1. věta s kadencí z jednoho z následujících koncertů:
  • č. 3 G dur,
  • č. 4 D dur nebo
  • č. 5 A dur
 2. romantický houslový koncert (je možný i Houslový koncert D dur L. v. Beethovena) – 1. věta s kadencí
 3. Orchestrální party a sóla:
  • Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104
  • Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur
  • Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita
  • Bohuslav Martinů: Symfonické fantazie (Symfonie č. 6)
  • Richard Strauss: Don Juan, symfonická báseň
  • Josef Suk: Pohádka, suita z hudby ke hře Julia Zeyera Radúz a Mahulena

do skupiny 2. houslí – tutti (úvazek 0,5)
do skupiny 2. houslí – tutti (úvazek 0,5; zástup za MD)

Podmínky:

 1. Přednes:
  • Jedna věta z houslového koncertu z období klasicismu nebo romantismu nebo 20. století dle vlastního výběru
  • Jedna část ze Sonát a partit pro sólové housle J. S. Bacha dle vlastního výběru
 2. Orchestrální party:
  • A. Mozart: Symfonie č. 39 Es dur, 4. věta Finale (Allegro), (part 2. houslí)
  • A. Mozart: Figarova svatba, předehra (part 2. houslí)
  • Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (part 2. houslí)
  • Smetana: Vyšehrad, Šárka, Z českých luhů a hájů (part 2. houslí)
  • Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur (part 2. houslí)
  • Janáček: Taras Bulba (part 2. houslí)

Pokyny a informace
(pro všechny výše uvedené konkurzy)

Konkurzy se konají ve středu 25. 9. 2019 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce.

Notový materiál orchestrálních partů je ke stažení na www.fhk.cz (na této stránce výše), nebo si jej přihlášený uchazeč po předchozí domluvě může vyzvednout v hudebním archivu FHK.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 4. 9. 2019 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábř. 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 1. 7. 2019