Konkurzy ve FHK

Sólo hráč ve skupině 2. houslí (úvazek 1,0)

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz na místo sólo hráče ve skupině 2. houslí, úvazek 1,0.

Konkurz se koná v pondělí 24. 4. 2023 (čas bude upřesněn) v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky

Přednes

 • 1. věta s kadencí z houslového koncertu W. A. Mozarta (KV 216, KV 218, nebo KV 219)
 • 1. věta s kadencí z houslového koncertu (19.–20. století)

Orchestrální party

 • W. A. Mozart: Symfonie č. 39 Es dur K.543, 4. věta Finale (Allegro) (part 2. houslí)
 • W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra (part 2. houslí)
 • B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (part 2. houslí)
 • B. Smetana: Vyšehrad (part 2. houslí)
 • B. Smetana: Šárka (part 2. houslí)
 • B. Smetana: Z českých luhů a hájů (part 2. houslí)
 • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur (part 2. houslí)
 • L. Janáček: Taras Bulba (part 2. houslí)
 • R. Strauss: Don Juan (part 2. houslí)

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 13. 3. 2023 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

Přihlášku lze zaslat i elektronicky na adresu jakubska@fhk.cz

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve Filharmonii Hradec Králové o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 1. 2. 2023

 

Hráč na anglický roh s povinností 2., 3. a 4. hoboje (úvazek 0,75)

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz na místo hráče na anglický roh s povinností 2., 3. a 4. hoboje, úvazek 0,75 – zástup za RD.

Konkurz se koná v pondělí 24. 4. 2023 (čas bude upřesněn) v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky

Přednes

 • Anglický roh:
  • L. Cherubini: Sonáta č. 2 pro anglický roh a smyčcový orchestr
 • Hoboj:
  • W. A. Mozart: Hobojový koncert C dur K 314 (první a druhá věta)

Orchestrální party

 • Anglický roh:
  • M. Ravel: Klavírní koncert G dur, 2. Adagio assai
  • I. Stravinskij: Svěcení jara
  • H. Berlioz: Harold v Itálii, 3. Serenáda abruzského horala své milé
  • G. Rossini: Vilém Tell, předehra
  • A. Dvořák: Symfonie č. 9 – „Z Nového světa“, 2. Largo
 • 2. hoboj:
  • M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy, Tanec kuřátek ve skořápkách
  • A. Dvořák: Violoncellový koncert h moll
  • A. Dvořák: Symfonie č. 7, 2. Poco adagio

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 13. 3. 2023 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

Přihlášku lze zaslat i elektronicky na adresu jakubska@fhk.cz

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve Filharmonii Hradec Králové o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 2. 2. 2023

 

Sólo hornista (úvazek 1,0)

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz na místo sólo hornisty, úvazek 1,0 – zástup za RD.

Konkurz se koná v pondělí 26. 6. 2023 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky

 1. Přednes:
  • W. A. Mozart: Koncert pro lesní roh č. 2 nebo Koncert pro lesní roh č. 4
   Bude požadována první a druhá věta bez kadence.
 2. Orchestrální party:
  • L. v. Beethoven: Symfonie č. 7, 1. věta
  • G. Rossini: Lazebník sevillský, předehra
  • B. Smetana: Vltava
  • A. Dvořák: Symfonie č. 9 – „Z Nového světa“, 1. a 4. věta
  • R. Strauss: Alpská symfonie
  • R. Strauss: Enšpíglova šibalství
  • M. Ravel: Klavírní koncert G dur, 1. věta
 3. Hra z listu

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 15. 5. 2023 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

Přihlášku lze zaslat i elektronicky na adresu jakubska@fhk.cz

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve Filharmonii Hradec Králové o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 15. 3. 2023