Konkurzy ve FHK

Hráč na bicí nástroje

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz na místo:

 • hráče na bicí nástroje s povinností hry na tympány, úvazek 1,0

Konkurz se koná v pondělí 28. 2. 2022 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • kratší skladba dle vlastního výběru (pro libovolný bicí nástroj)
 • Orchestrální party
  • Tympány
   • L. Janáček: Sinfonietta
   • L. v. Beethoven: Symfonie č. 9
   • L. Bernstein: Candide, předehra
  • Zvonkohra
   • P. Dukas: Učeň čaroděj
   • O. Respighi: Římské pinie
  • Vibrafon
   • L. Bernstein: Symfonické tance z West Side Story
   • J. Williams: Harry Potter a Vězeň z Azkabanu, 3. Knight Bus
  • Malý buben:
   • N. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda
   • M. Ravel: Bolero
  • Činely:
   • P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 4
  • Tamburína:
   • A. Dvořák: Karneval

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 17. 1. 2022 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

 

Přihlášku lze zaslat i elektronicky na e-mail: jakubska@fhk.cz.

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 17. 12. 2021