Konkurzy ve FHK

Zástupce sólo hráče ve skupině 2. houslí (úvazek 1,0)

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz na místo zástupce sólo hráče ve skupině 2. houslí, úvazek 1,0.

Konkurz se koná v pátek 2. 2. 2024 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky

 1. Přednes:
  • 1. věta s kadencí z houslového koncertu W. A. Mozarta KV 216 nebo KV 218 nebo KV 219
  • 1. věta s kadencí z houslového koncertu (19.–20. století)
 2. Orchestrální party:
  • W. A. Mozart: Symfonie č. 39 Es dur KV 543, 4. věta Finale (Allegro) (part 2. houslí)
  • W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Vyšehrad (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Šárka (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Z českých luhů a hájů (part 2. houslí)
  • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur (part 2. houslí)
  • L. Janáček: Taras Bulba (part 2. houslí)
  • R. Strauss: Don Juan (part 2. houslí)

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 5. 1. 2024 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

Přihlášku lze zaslat i elektronicky na adresu jakubska@fhk.cz

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve Filharmonii Hradec Králové o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

Bc. Vladimír Šrámek v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 24. 11. 2023