Konkurzy ve FHK 

(přihlášky ke všem konkurzům lze zasílat i elektronicky na mail jakubska@fhk.cz)!

Tutti hráč/hráčka ve skupině 1. houslí

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • na místo tutti hráče/hráčky ve skupině 1. houslí, úvazek 1,0
  a
 • na místo tutti hráče/hráčky ve skupině 1. houslí, úvazek 0,5 (zástup za RD)
   

Konkurz se koná ve středu 5. 5. 2021 od cca 15.00 hod. (čas bude upřesněn při přímém jednání s uchazeči) v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • 1. věta s kadencí z houslového koncertu W. A. Mozarta (KV216, KV218, nebo KV219)
  • 1. věta s kadencí z houslového koncertu (19.–20. století) nebo koncertní skladba většího rozsahu
 • Orchestrální party a sóla
  • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1
  • W. A. Mozart: předehra k opeře Figarova svatba
  • B. Smetana: předehra k opeře Prodaná nevěsta
  • B. Smetana: Šárka, Z českých luhů a hájů
  • R. Strauss: Don Juan

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 24. 3. 2021 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777/5
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 1. 2. 2021

 

Tutti hráč/hráčka ve skupině viol

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • na místo tutti hráče/hráčky ve skupině viol, úvazek 1,0 (zástup za RD)

Konkurz se koná ve středu 5. 5. 2021 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • povinná sólová skladba: Karel Stamic: Violový koncert D dur op. 1, 1. věta s kadencí a 2. věta (část) nebo Franz Anton Hoffmeister: Violový koncert D dur
  • sólová skladba dle vlastního výběru
 • Orchestrální party a sóla
  • H. Berlioz: Římský karneval, předehra op. 9 (č. 1–3)
  • B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (1. str. celá)
  • B. Smetana: Vyšehrad (Allegro vivo ma non agitato)
  • B. Smetana: Z českých luhů a hájů (Allegro poco vivo, ma non troppo)
  • L. Janáček: Sinfonietta (3. část, Moderato)
  • A. Dvořák: Symfonie č. 8 (písmeno D)
  • F. Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 5 – „Reformační“ (str. 1 a 5)
  • E. H. Grieg: Peer Gynt, suita č. 1 (1. věta, Ranní nálada, písmena A-E)
  • R. Strauss: Don Juan op. 20 (Allegro molto con brio)
  • D. Šostakovič: Symfonie č. 5 (1. věta, Moderato, č. 15–17)

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 24. 3. 2021 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 1. 2. 2021

 

Sólo violista/violistka

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • na místo sólo violisty/violistky, úvazek 1,0

Konkurz se koná ve středu 5. 5. 2021 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • povinná sólová skladba: Karel Stamic: Violový koncert D dur op. 1, 1. věta s kadencí a 2. věta (část) nebo Franz Anton Hoffmeister: Violový koncert D dur
  • sólová skladba dle vlastního výběru
 • Orchestrální party a sóla
  • H. Berlioz: Římský karneval, předehra op. 9 (č. 1–3)
  • B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (1. str. celá)
  • B. Smetana: Vyšehrad (Allegro vivo ma non agitato)
  • B. Smetana: Z českých luhů a hájů (Allegro poco vivo, ma non troppo)
  • L. Janáček: Sinfonietta (3. část, Moderato, č. 2–4)
  • R. Strauss: Don Juan op. 20 (Allegro molto con brio)
  • S. Prokofjev: Romeo a Julie (suita č. 2, 5. část, Lento – Adagio, solo viola)
  • V. Novák: O věčné touze op. 33 (Appasionato, solo viola)
  • G. Puccini: Manon Lescaut (Intermezzo – úvod k 3. dějství, solo viola)
  • V. Novák: V Tatrách op. 26 (závěr, solo viola)
  • R. Strauss: Don Quijote op. 35 (3/4 takt, č. 29–34)

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 24. 3. 2021 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 1. 2. 2021

 

Anglický roh s povinností 2., 3. a 4. hoboje

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • na místo hráče/hráčky na anglický roh s povinností 2., 3. a 4. hoboje, úvazek 0,75 (zástup za RD)

Konkurz se koná ve středu 12. 5. 2021 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • Anglický roh: L. Cherubini: Sonáta č. 2 pro anglický roh a smyčcový orchestr
  • Hoboj: první dvě věty z Hobojového koncertu C dur K 314 W. A. Mozarta nebo Koncertu pro hoboj a malý orchestr H 353 B. Martinů
 • Orchestrální party a sóla
  • Anglický roh
   • M. Ravel: Klavírní koncert G dur, 2. Adagio assai
   • I. Stravinskij: Svěcení jara
   • H. Berlioz: Harold v Itálii, 3. Serenáda abruzského horala své milé
   • H. Berlioz: Římský karneval
   • G. Rossini: Vilém Tell, předehra
   • L. Janáček: Taras Bulba
   • A. Dvořák: Symfonie č. 9 – „Z Nového světa“, 2. Largo
   • C. Franck: Symfonie d moll, 2. Allegretto
  • 2. Hoboj
   • M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy, Tanec kuřátek ve skořápkách
   • A. Dvořák: Violoncellový koncert h moll
   • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 2
   • A. Dvořák: Romance pro housle a orchestr
   • A. Dvořák: Symfonie č. 7, 2. Poco adagio

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 31. 3. 2021 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 15. 2. 2021

Tutti hráč/hráčka ve skupině violoncell

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • na místo tutti hráče/hráčky ve skupině violoncell, úvazek 1,0

Konkurz se koná ve středu 12. 5. 2021 od cca 15.00 hod. (čas bude upřesněn při přímém jednání s uchazeči) v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • 1. a 2. věta (s kadencí) z violoncellového koncertu z období klasicismu
  • dvě části z violoncellových suit J. S. Bacha dle vlastního výběru
 • Orchestrální party a sóla
  • A. Dvořák: Symfonie č. 8
  • B. Smetana: Má vlast
  • L. v. Beethoven: Symfonie č. 5 (2. věta)
  • W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra
  • P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 4 (2. věta)
 • Hra z listu

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 31. 3. 2021 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 17. 2. 2021