Konkurzy ve FHK

Hráč/hráčka skupiny 2. houslí – tutti

Filharmonie Hradec Králové vypisuje konkurz:

 • do skupiny 2. houslí – tutti (úvazek 0,5)
 • do skupiny 2. houslí – tutti (úvazek 0,5; zástup za MD)

Konkurz se koná v pondělí 6. 1. 2020 od 14.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

 • Přednes
  • Jedna věta z houslového koncertu z období klasicismu nebo romantismu nebo 20. století dle vlastního výběru
  • Jedna část ze Sonát a partit pro sólové housle J. S. Bacha dle vlastního výběru
 • Orchestrální party
  • W. A. Mozart: Symfonie č. 39 Es dur, 4. věta Finale (Allegro), (part 2. houslí)
  • W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (part 2. houslí)
  • B. Smetana: Vyšehrad, Šárka, Z českých luhů a hájů (part 2. houslí)
  • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur (part 2. houslí)
  • L. Janáček: Taras Bulba (part 2. houslí)

 

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce. Notový materiál orchestrálních partů si přihlášený uchazeč může vyzvednout v hudebním archivu FHK, ke stažení je také zde:

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 22. 11. 2019 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.
ředitel FHK

Kaspar Zehnder v. r.
šéfdirigent FHK

V Hradci Králové, 21. 10. 2019