Pomáháme

Divadelní soubor Slunovrat

O souboru Slunovrat

Divadelní soubor Slunovrat vznikl kolem roku 2004 při Speciálních školách v Hradecké ulici v Hradci Králové. Pod vedením Blanky Vávrové nyní v souboru působí více než dvacet dětí s mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným) postižením, včetně dětí s autismem či s různými sociálními omezeními. Ačkoliv jsou tyto děti v některých ohledech znevýhodněné a jejich svět je v mnohém odlišný od světa většiny jejich vrstevníků, je to svět pestrý, bohatý a také v mnohém obohacující.

Představení souboru jsou připravována takovým způsobem, aby podněcovala mladé herce k překonání obav a nedůvěry ve vlastní schopnosti, a tak podpořila jejich další rozvoj. Účinkování v souboru pro ně může být prostorem k seberealizaci, kterou většina z nich v běžném životě jen obtížně nachází. Záměrem je podpořit děti v jejich rozvoji tak, aby se v dětském i dospělém věku dokázaly co nejlépe začlenit do společnosti.

Slunovrat zpočátku vystupoval s několika představeními (Orfeus, Příběh vánoční, Broučci, Pomáda a Kejklíři) v tělocvičně školy před publikem složeným z rodičů, sourozenců, příbuzných, kamarádů a učitelů.

Slunovrat a Filharmonie Hradec Králové

Rok 2008 byl pro Slunovrat začátkem nové éry. Filharmonie Hradec Králové poprvé nabídla souboru své prostory a děti tak dostaly možnost vystupovat v prostředí opravdového koncertního sálu. Prvním takovým představením bylo společné vystoupení Slunovratu a cimbálové muziky Hradišťan, které pro Slunovrat znamenalo první „profesionální“ vystoupení, navíc určené pro širokou veřejnost. V příštích letech následovala další vystoupení v sále FHK, včetně vystoupení s orchestrem Filharmonie Hradec Králové.

Úspěchy Slunovratu

Velkými úspěchy Slunovratu byla vystoupení se skupinou Spirituál kvintet, s pěveckými sbory Smetana a Jitro, s Hanou a Petrem Ulrychovými a skupinou Javory, s Michalem Hrůzou a Kapelou Hrůzy nebo se skupinou Kantoři.

Za rok 2011 získal soubor cenu „Hradecká múza“, udělovanou Magistrátem města Hradec Králové za významné tvůrčí dílo v oblasti kultury.

Časem začal Slunovrat vystupovat také na jiných místech, ale spolupráce s hradeckou Filharmonií nadále přetrvává a dveře i pódium Filharmonie Hradec Králové zůstávají dětem stále otevřené.

Přejeme dětem i celému týmu Slunovratu, aby i nadále na všech místech a vystoupeních zažívali i rozdávali radost a rozehřívali srdce diváků tak, jak to dovedou jen oni.

Podívejte se na video na webu České televize.

Divadelní soubor Slunovrat

 

Benefiční koncerty

Uvědomujeme si, že mezi námi žijí lidé, kteří se bez vlastního přičinění nacházejí v tíživé životní situaci, lidé znevýhodnění zdravotním či sociálním handicapem. V řadě případů se jim i jejich blízkým stále nedostává patřičné finanční pomoci a mnohdy ani obyčejné pozornosti a jsou tak odkázáni na pomoc ostatních. Mnohdy přitom stačí i zdánlivě málo: povšimnutí, nebo vytvoření a poskytnutí příležitosti pro ostatní, kteří se rádi přidají, přispějí a pomohou.

Filharmonie Hradec Králové proto zařazuje v průběhu každé sezóny charitativně zaměřené benefiční koncerty. Často se jedná o závěrečné koncerty dirigentských kurzů a vstupné je ponecháno dobrovolné. Návštěvníci tak mohou přispět na ohlášený dobročinný účel podle svých možností a uvážení a na oplátku si kromě dobrého pocitu odnést také příjemný hudební zážitek zprostředkovaný mladými začínajícími umělci.

Kromě charitativního zaměření jsou některé benefiční koncerty určeny také na různé účely související s podporou kultury.

 

Některé ze zatím posledních benefičních koncertů (aktuální k 06/2018):

8. 2. 2018
účel: Sport Hradec Cup, příspěvek na pomoc dětem z různými druhy postižení
http://www.sporthradec.cz/


6. 4. 2017 (Jarní  koncert)
účel: Nadační fond Impuls, příspěvek na výzkum roztroušené sklerózy a podporu léčby lidí s tímto onemocněním
http://www.nfimpuls.cz/index.php


8. 12. 2017
účel: Domov pro matky s dětmi (středisko Oblastní charity Hradec Králové), příspěvek na zakoupení mikrobusu
http://www.charitahk.cz/nase-strediska/dum-pro-matky-s-detmi/