Festivaly a projekty

Hudební fórum Hradec Králové

Festival na dosah, festival s přesahem

 • pořádá Filharmonie Hradec Králové od roku 2005,
 • přímé přenosy na ČRo Vltava,
 • světelný a výtvarný design, videoprojekce a nonverbální scénické prvky,
 • oceněné světové soudobé skladby v českých premiérách,
 • pouze zahraniční skladatelské celebrity,
 • koncerty se světelným, pohybovým a výtvarným designem

O festivalu

Festival Hudební fórum Hradec Králové pořádá Filharmonie Hradec Králové ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava. Jeho snahou je vytvářet reprezentativní panorama děl 2. poloviny 20. století a počátku 21. století. Festival si již vydobyl své místo na české hudební scéně a je stále známější i v zahraničí. Jeho koncerty díky své atraktivitě i vysoké interpretační úrovni vysílá Český rozhlas v přímém přenosu nebo je přebírá Evropská vysílací unie (EBU) do své sítě.

Dramaturgie je postavena především na orchestrálních a velkoplošných dílech soudobých světových autorů. Hudba je propojována s moderními technologiemi – světelným designem, animacemi, videoprojekcí, vizuálními technologiemi a s pohybovou složkou. Pro festival je charakteristická také spolupráce s univerzitními katedrami uměleckého zaměření.

Autory skladeb uvedených v českých premiérách v minulých ročnících festivalu byly např. Alfred Schnittke, Hans W. Henze, Giya Kancheli, John Corigliano, Tan Dun, Sofie Gubajdulina, a další. Interpretačně se na Hudebním fóru Hradec Králové představily takové osobnosti světové hudby jako Krzysztof Penderecki, David Geringas, Taťjana Grinděnko, Vladimir Tarasov, Lauren Flanigan, Christoph Sietzen.

Pro více informací navštivte stránky festivalu:

Hudební fórum Hradec Králové

 


Hradecký memoriál

„Nepromlčeno“ - moderní historie hudbou, slovem a obrazem

Projekt je zastřešený Filharmonií Hradec Králové, pořádaný ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a organizací Post Bellum.

Základní idea

Svoboda a demokracie není samozřejmá a pohled do okolního světa nám dává za pravdu. Pořád jsou zde lidé, kteří se snaží zcela na úkor druhých získat neoprávněnou moc rozhodování o osudech druhých. Jsou zde líbiví demagogové nabízející nesplnitelné, samozvaní mesiáši pořádku, kteří napraví vše špatné a autoritářští vůdcové s touhou vládnout pevnou rukou pro „blaho nás všech“.

Tento projekt má za cíl připomenout si historické zkušenosti a osudy a  konfrontovat je s dnešní realitou, abychom si  tak lépe uvědomili křehkost a zranitelnost  demokracie.

Poslání projektu

 • při využití různých uměleckých forem každoročně připomínat novodobé dějiny našeho státu,
 • v návaznosti na datum 17. listopadu připomínat hodnoty demokracie,
 • hledat cesty k jejich zachování při konfrontaci s realitou,
 • zprostředkovávat dialog mezi pamětníky a současnou generací,
 • inspirovat společnost příběhy, na které by se nemělo zapomenout,
 • přinášet svědectví osobností veřejně známých i osobností z našeho regionu,
 • šířit povědomí hodnot demokracie mezi mladými lidmi.

 

Pro více informací navštivte stránky projektu:

Hradecký memoriál

 

„Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“
George Santayana


Filharmonie otevřená dokořán

Filharmonie je a bude pro všechny otevřená dokořán v každé době. Byla otevřena i v podivné době, kdy koncertní sál dlouhou dobu zel prázdnotou. Filharmonie nezahálela, i když jste u toho nebyli účastni jako diváci. Podívejte se, co vše se odehrálo právě v té době, která múzám vůbec nepřála. Máte také možnost projít se virtuálně budovou Filharmonie a koncertním sálem, kde jste toho tolik zažili s krásnou hudbou a vše si znovu připomenout. Naštěstí hudba již v sále naší Filharmonie zní a věříme, že se to už nezmění.

Filharmonie otevřená dokořán