Lidé FHK

Vedení / management

Ředitel
   Bc. Vladimír Šrámek
   sramek@fhk.cz
   tel.: +420 774 605 710

Šéfdirigent
   Kaspar Zehnder

Asistentka managementu
   Mgr. Klára Hampl Kaštánková
   fhk@fhk.cz
   tel.: +420 724 146 833
   tel.: +420 495 211 375, +420 495 211 491

Předprodej, propagace
   Ivana Malá
   mala@fhk.cz
   tel.: +420 495 221 901

Pronájmy sálu
  
pronajmy@fhk.cz
   tel.: +420 721 220 187

PR a komunikace
   Alois Neruda
   neruda@fhk.cz
   tel.: +420 702 178 610

Manažer marketingu
   Bc. Martin Votava
   votava@fhk.cz
   tel.: +420 602 555 460

Umělecký provoz

Tajemník uměleckého provozu, dramaturg
   Mgr. Marek Hrubecký
   hrubecky@fhk.cz
   tel.: +420 495 211 375
   tel.: +420 728 222 221

Vedoucí uměleckého provozu
   Marcela Jakubská
   jakubska@fhk.cz
   tel.: +420 495 211 375
   tel.: +420 724 614 505

Notový archiv
   Dana Petrová
   archiv@fhk.cz
   tel.: +420 495 211 375
   tel.: +420 702 088 597

Ekonomický úsek

Ekonomická náměstkyně
   Ing. Lenka Kvasničková
   kvasnickova@fhk.cz
   tel.: +420 495 211 375
   tel.: +420 725 705 084

Osobní a mzdová účetní
   Irena Trojanová
   trojanova@fhk.cz
   tel.: +420 495 211 375
   tel.: +420 776 686 155

Finanční účetní
   Helena Jindřichová
   uctarna@fhk.cz
   tel.: +420 495 211 375

Technici

Vedoucí techniky
   Petr Zima
   zima@fhk.cz
   tel.: +420 725 878 071

Technik - zvukař
   Petr Kratochvíl
   kratochvil@fhk.cz
   tel.: +420 702 178 601

Technik - kustod
   Jaroslav Kašpar
   kaspar@fhk.cz
   tel.: +420 702 269 270

Technik - kustod
   Karel Nový
   novy@fhk.cz
   tel.:  +420 603 829 955

  

Vrátnice
   tel.: +420 602 768 812