Varhany

„Varhany jsou bezpochyby největší, nejsmělejší a nejnádhernější ze všech nástrojů vynalezených lidským duchem.“ Honoré de Balzac

Základní idea stavby nových mistrovských varhan byla nastíněna již v roce 2005, kdy Filharmonie Hradec Králové rekonstrukcí a otevřením nového, moderního sálu zahájila novou etapu svého působení. Inaugurační koncert se konal v roce 2018 a nové mistrovské koncertní varhany nyní tvoří unikátní hudební prostor, který je schopen plnit všechny koncertní, scénické i nahrávací účely a jehož provoz lze bezezbytku vytížit všemi hudebními aktivitami. Navíc má i nadstandardní reprezentativní funkci.

Před dostavbou mistrovských varhan v sále Filharmonie bylo v Hradci Králové možné pořádat koncerty varhanní hudby pouze v chrámových prostorách a Městské hudební síni, kde jednak dispozice a stav varhan a jednak duchovní a architektonická povaha prostoru umožňují realizovat poněkud omezený repertoár. Varhany v sále FHK nyní umožňují uvedení varhanních děl v celé šíři záběru, včetně titulů se zapojením velkého symfonického orchestru a také titulů jiného, než prvořadě duchovního charakteru.

V Hradci Králové dlouhodobě působí řada věhlasných varhaníků. Dispozici nových varhan navrhl muž nad jiné povolaný, významný hradecký varhaník a diecézní organolog Václav Uhlíř. Nástroj má dělenou varhanní skříň. Ta je umístěna po obou stranách jevištních portálů tak, aby nepůsobila dominantním dojmem a vrůstala do moderního prostoru hlediště. Neomezuje tedy ani  možnosti uvádění scénických hudebních forem.

Prvotním nositelem projektu výstavby mistrovských varhan byl Nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové, který kromě finanční podpory poskytoval i odbornou pomoc. Významnou pomocí byly i aktivity a finanční dary čestné občanky města, operní pěvkyně, paní Soni Červené. Dostavbu mistrovských varhan zajistilo město Hradec Králové.

Základní informace o mistrovských varhanách:

  • Počet znějících rejstříků: 54
  • Počet píšťal: 3 481
  • Délka největší píšťaly: 560 cm
  • Délka nejmenší píšťaly: 2 cm

Více informací naleznete na stránkách Nadačního fondu:

Varhany pro Filharmonii Hradec Králové