Varhany

„Varhany jsou bezpochyby největší, nejsmělejší a nejnádhernější ze všech nástrojů vynalezených lidským duchem.“ Honoré de Balzac

Základní idea stavby nových mistrovských varhan byla nastíněna již v roce 2005, kdy Filharmonie Hradec Králové rekonstrukcí a otevřením nového, moderního sálu zahájila novou etapu svého působení. Inaugurační koncert se konal v roce 2018 a nové mistrovské koncertní varhany nyní tvoří unikátní hudební prostor, který je schopen plnit všechny koncertní, scénické i nahrávací účely a jehož provoz lze bezezbytku vytížit všemi hudebními aktivitami. Navíc má i nadstandardní reprezentativní funkci.

Před dostavbou mistrovských varhan v sále Filharmonie bylo v Hradci Králové možné pořádat koncerty varhanní hudby pouze v chrámových prostorách a Městské hudební síni, kde jednak dispozice a stav varhan a jednak duchovní a architektonická povaha prostoru umožňují realizovat poněkud omezený repertoár. Varhany v sále FHK nyní umožňují uvedení varhanních děl v celé šíři záběru, včetně titulů se zapojením velkého symfonického orchestru a také titulů jiného, než prvořadě duchovního charakteru.

V Hradci Králové dlouhodobě působí řada věhlasných varhaníků. Dispozici nových varhan navrhl muž nad jiné povolaný, významný hradecký varhaník a diecézní organolog Václav Uhlíř. Nástroj má dělenou varhanní skříň. Ta je umístěna po obou stranách jevištních portálů tak, aby nepůsobila dominantním dojmem a vrůstala do moderního prostoru hlediště. Neomezuje tedy ani  možnosti uvádění scénických hudebních forem.

Prvotním nositelem projektu výstavby mistrovských varhan byl Nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové, který kromě finanční podpory poskytoval i odbornou pomoc. Významnou pomocí byly i aktivity a finanční dary čestné občanky města, operní pěvkyně, paní Soni Červené. Dostavbu mistrovských varhan zajistilo město Hradec Králové.

Základní informace o mistrovských varhanách:

  • Počet znějících rejstříků: 54
  • Počet píšťal: 3 481
  • Délka největší píšťaly: 560 cm
  • Délka nejmenší píšťaly: 2 cm

Dispozice varhan
v sále Filharmonie Hradec Králové

varhany dostavěl Robert Ponča z Krnova (2018), intonace Tomáš Fafílek, 440 Hz / 20 °C

I. manuál, C–a3, hlavní stroj
Burdon 16´
Principál
Flétna špičatá
Roh kamzíkový
Oktáva
Flétna příčná
Kvinta 2 2/3´
Superoktáva
Kornet od a° 5x
Mixtura maior 5x
Mixtura minor 4x
Trompeta
Trubka angl. (trsm.)
Trompeta
II. manuál, C–a3, pozitiv
Kryt
Kvintadena
Salicionál
Principál
Flétna krytá
Oktáva
Kvinta 1 1/3´
Sesquialtera 2–3x 2 2/3´
Flétna příčná
Cimbál 3x
Dulcián 16´
Roh křivý
Trubka angl.
III. manuál, C–a3, žaluziový stroj
Gamba špičatá 16´
Principál housl.
Flétna trubicová
Viola di Gamba
Vox celestis
Oktáva
Flétna kopulová
Nasard 2 2/3´
Flétna zobcová
Tercie 1 3/5´
Mixtura 4x
Hoboj
Vox humana
Trubka angl. (trsm.)
Pedál, C–f1
Kontrabas (ext.) 32´
Principálbas 16´
Subbas 16´
Burdonbas (trsm.) 16´
Gamba špič. (trsm.) 16´
Kvintbas (ext.) 10 2/3´
Oktávbas (ext.)
Flétna basová (ext.)
Gamba (ext.)
Chorálbas (ext.)
Flétna
Mixtura 4x 2 2/3´
Pozoun 16´
Trompeta (ext.)
Trubka angl. (trsm.)
Klarina (ext.)

Mistrovské varhany - Filharmonie Hradec Králové

Zvony, G–g1, 25 tónů (možnost zapojení do všech strojů)

  • spojky: I 16‘, 4‘, II 16‘, 4‘ III 16‘, 4‘, II/I 16‘, 8‘, 4‘, III/I 16‘, 8‘, 4‘. III/II 16‘, 8‘, 4‘, P 4‘, I/P 8‘, 4‘, II/P 8‘, 4‘, III/P 8‘, 4‘
  • žaluzie III (poloha 1 – 9), crescendo A, B (poloha 1 – 60), Tremolo II., Tremolo III., Tutti
  • Setzer 4x 200 kombinací s možností uzamykání
  • Pistony: Vyp. crescenda, jazyků, mixtur, 16‘ a 4‘ spojek, sq +/-, TT
  • Midi rozhraní, USB

Nástroj je po stranách portálu. Nalevo (z pohledu publika) je umístěn hlavní stroj a nad ním žaluziový stroj. Na pravé straně je II. manuál a nad ním pedál. Anglická trubka je vpravo nahoře a je možno ji ovládat ze všech strojů.

Další informace naleznete také na stránkách Nadačního fondu:

Varhany pro Filharmonii Hradec Králové