Kontakt

Filharmonie Hradec Králové o.p.s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

Tel:
+420 495 211 375
+420 495 211 491
+420 495 221 901

E-mail: fhk@fhk.cz

Další kontakty

IČ: 27504247
DIČ: CZ27504247

(Pozn. k fakturaci: FHK je plátce DPH, v hlavní činnosti osvobozená od DPH dle §61, pís. e) Zákona o DPH.)
Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl O, vložka č. 140.

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú.: 35-7873770217 / 0100