Mimořádné koncerty
19/12/2018
19/12
2018
středa
17:00

Česká mše vánoční

Sál Filharmonie Hradec Králové
Mimořádné koncerty

Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční

Michaela Katráková soprán
Michaela Zajmi mezzosoprán
Aleš Briscein tenor
Miloš Horák basbaryton
Český chlapecký sbor Boni pueri
Pavel Horák sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Jiří Kabát dirigent