Hudební fórum HK
24/11/2018
24/11
2018
sobota
20:00

F3 – Hvězdy tančí

Sál Filharmonie Hradec Králové
Hudební fórum Hradec Králové

John Harbison
Remembering Gatsby, foxtrot pro orchestr (1985)

Thomas Adès
Powder Her Face Suite (1995/2017)

John Adams
The Chairman Dances, foxtrot pro orchestr (1985)

Bernd Alois Zimmermann
Koncert pro trubku in C a orchestr – „Nobody knows de trouble I see“ (1954)

Huw Morgan trubka
Janáčkova filharmonie Ostrava
Darrell Ang dirigent

podrobný popis koncertu včetně výkladových textů
na stránkách festivalu www.HFHK.cz

partner koncertu: