Restart Filharmonie Hradec Králové ke 43. sezóně 2020/2021

Restart Filharmonie Hradec Králové ke 43. sezóně 2020/2021

24.6.2020 | Uplynulé týdny a měsíce byly kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru dobou nejistoty také pro orchestry. Na pozadí těchto událostí ale ve Filharmonii Hradec Králové probíhala intenzivní příprava následující sezóny. Nové koncertní křídlo Petrof, monumentální oratorium Svatá Ludmila, premiéra kantáty Záhořovo lože, jsou některé z momentů příští 43. sezóny.

„Doba koronavirových omezení byla pro nás zvláštní. Vyzkoušeli jsme si mimo jiné natáčení koncertů a jejich vysílání přes různé video-kanály, ale samozřejmě se nesmírně těšíme, až budeme moci opět hrát pro naše posluchače naživo. Ten zážitek je nenahraditelný.“ popisuje nedávné zkušenosti a výhledy Václav Derner, ředitel královéhradecké Filharmonie. A co tedy mají ve Filharmonii pro své posluchače připraveno? Počet abonentních řad a jejich žánrové zaměření zůstávají tak, jak se osvědčily v uplynulé sezóně, tedy velký a malý symfonický cyklus, hudba na pomezí žánrů, nedělní varhanní koncerty, divadelní představení, a oblíbené sobotní koncerty pro rodiny s dětmi.

Švýcarský šéfdirigent Kaspar Zehnder, který se po dobu opatření nemohl řízení orchestru osobně účastnit, se v nové sezóně chystá pod svou taktovkou uvést takové skladatele, jako Dvořáka, Gershwina, Suka, Fibicha, Rachmaninova, Ravela, de Fallu a další. Jako sólisty pozve na pódium žádané české umělce, mimo jiné Ivana Ženatého, Jiřího Vodičku, Olgu Šroubkovou, Karla Košárka – i vynikající zahraniční interprety: Kolju Lessinga nebo Judith Jáuregui. Dále v nadcházející sezóně zazní mimo jiné Čajkovského Patetická symfonie nebo hudba z filmové série Harry Potter. Ze setkávání filharmoniků s moderní populární hudbou jmenujme například kapelu Sto zvířat, polskou kapelu Raz Dwa Trzy, Petra Bendeho s písněmi Petra Nováka a také některé koncerty přesunuté ze 42. sezóny. Přehled koncertů a abonentních řad je k nalezení na stránkách Filharmonie Hradec Králové: www.fhk.cz.

Nové koncertní křídlo Petrof

Není to tak dávno, kdy se v sále FHK rozezněly mistrovské varhany a v příští sezóně se chystá další, podobná událost. Nové koncertní křídlo Antonín Petrof je dalším nástrojem, který obohatí zvuk orchestru a rozvine jeho výrazové možnosti. O jeho pořízení se společně zasloužili zřizovatelé FHK, Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové. Z pohledu Filharmonie vysvětluje význam Václav Derner: „Vše musí jít ruku v ruce. Naším posláním je provozovat hudbu na nejvyšší možné interpretační úrovni, a to si žádá odpovídající nástroj. Naše křídlo, které zde bylo používáno mnoho let, už delší dobu současným požadavkům neodpovídá, a tak jsme byli odkázáni na půjčování nástroje. Jeho pořízení je ovšem z dlouhodobého hlediska prozíravější. Je to pro nás slavnostní a radostná událost, a navíc jsme hrdí, že jsme si mohli podat ruku právě se společností Petrof, která, stejně jako my, patří neodmyslitelně k Hradci Králové“.

Hudební fórum Hradec Králové 2020

Festival soudobé světové hudby Hudební fórum Hradec Králové je událostí každé sezóny. Letos se koná v první polovině října a ve svém šestnáctém ročníku nabídne publiku tři koncerty, přičemž dvě z uváděných skladeb získaly mezinárodní ocenění, konkrétně cenu Grammy a Pulitzerovou cenu, většina skladeb zazní v české premiéře. Pozvání k vystoupení přijal Colin Currie, celebrita mezi světovými hráči na bicí nástroje. „Velice nás těší trvalý zájem ze strany Českého rozhlasu Vltava, který bude koncerty živě přenášet.“ říká ředitel FHK Václav Derner. Návštěvníci koncertů v sále FHK budou do hudebního dění vtaženi opět také světelným a výtvarným designem, videoprojekcemi a nonverbálními scénickými prvky.

Jubilea

Příští sezóna nabídne příležitost k pozastavení a připomínce různých jubileí a výročí. Začátkem listopadu to bude koncert k sedmdesátinám hudebního skladatele, klavíristy a producenta Zdenka Merty. Přibližně o měsíc později potom společným koncertem s orchestrem FHK oslaví své šedesátiny houslový virtuóz a znalec Jaroslav Svěcený. K desátému výročí úmrtí arcibiskupa Karla Otčenáška zazní koncem dubna Dvořákovo monumentální oratorium Svatá Ludmila. Dirigent Leoš Svárovský se ohlédne za jubileem K. J. Erbena premiérou kantáty Záhořovo lože skladatele Juraje Filase.

Abonmá a vstupné do Filharmonie

Své koncerty a představení nabízí Filharmonie Hradec Králové více způsoby. Základní formou je předplatné žánrově odlišených (barevně označených) abonentních řad, které přináší výrazně příznivější cenu a jistotu stálého místa v hledišti. Dosud bylo možné zakoupit abonmá pouze na pokladně FHK, letošní novinkou je elektronický prodej předplatného přes portál www.hkpoint.cz. Na stejném portálu budou moci návštěvníci zakoupit také elektronické vstupenky (eVstupenky) na jednotlivé koncerty ať už v rámci abonentních řad, nebo stojící mimo řady (tj. mimořádné koncerty). Zvláštní formou je kupónové předplatné, kdy jsou kupóny směnitelné za vstupenky na jakýkoliv vybraný koncert napříč abonentními řadami.

Prodej předplatného již probíhá. Na pokladně FHK potrvá do 9. července, zakoupení předplatného elektronicky z pohodlí domova je potom možné až do 30. července. Vstupenky na jednotlivé koncerty z abonentních řad budou uvolněny do prodeje 1. srpna. Vstupenky na mimořádné koncerty je možné zakoupit průběžně, jak jsou do předprodeje zařazeny. „Ve 43. koncertní sezóně se na vás těší vaše Filharmonie Hradec Králové“, zve Václav Derner.