Zrušení koncertů FHK

Zrušení koncertů FHK

1.4.2020

Vážení přátelé živého hudebního umění,

v současné mimořádné situaci, stejně jako celá řada dalších institucí, jsme byli nuceni do odvolání omezit provoz Filharmonie Hradec Králové.

Jsme si vědomi, že mnozí z Vás mají zakoupené vstupenky na koncerty, které jsme museli zrušit nebo případně, kde to bylo možné, i přesunout. A je nám také jasné, že teď nevíte, jak s těmito vstupenkami naložit. Rádi bychom Vás požádali o trpělivost. V současnou chvíli nikdo neví, jak se tato situace bude vyvíjet, ani jak dlouho potrvá. Vstupenky tedy ve většině případů zůstávají v platnosti. Nicméně pokud by tato mimořádná opatření měla trvat delší dobu, je možné, že nebude v našich silách ani možnostech náhradní termíny najít. Pak bychom byli nuceni vracet Vám vstupné… Veškeré dotazy Vám zodpovíme na e-mailu pokladna@fhk.cz.

Zároveň bychom ze srdce chtěli poděkovat návštěvníkům koncertů Filharmonie Hradec Králové, kteří nám projevují velkou vlnu solidarity v tom, že nepožadují vrácení peněz. Držme si palce a věřme, že tuto krizi společně přečkáme. Již teď se těšíme na setkání s Vámi při našich dalších koncertech, vždyť jak všichni víme, hudba léčí. Lidského ducha určitě ….

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
Vaše Filharmonie Hradec Králové

a

RNDr. Václav Derner
ředitel Filharmonie Hradec Králové o.p.s.


Pro snadnější orientaci upřesňujeme, jak postupovat v případě:

• PŘELOŽENÉ AKCE

koncert Tata Bojs s Filharmonií Hradec Králové (přesunuto z 10. 3. 2020 na 15. 6. 2020)
a koncert abonentní řady Bílá – Šašek a císař (přesunuto z 19. 3. 2020 na 19. 6. 2020)

Vstupenky zůstávají v platnosti nebo je můžete vrátit v místě zakoupení, nejdéle však po dobu jednoho měsíce po otevření prodejních míst. V případě eVstupenek můžete posílat žádost o vrácení peněz spolu s „potvrzením o nákupu“ na email pokladna@fhk.cz.

• KONCERTY ZRUŠENÉ BEZ NÁHRADY (stav k 30. 3. 2020)

koncert abonentní řady Oranžová - Hradecké tajnosti ze 14. 3. 2020
mimořádný koncert Benefiční (závěr dirigentských kurzů) z 3. 4. 2020
koncert abonentní řady Bílá – Tajemství Velkého pátku z 8. 4. 2020
koncert abonentní řady Žlutá – Proměny z 23. 4. 2020

U abonentních vstupenek Vám bude navrácena poměrná část z celkové ceny abonentky, přičemž preferujeme bezhotovostní platbu. Číslo účtu, na které má být částka vrácena, prosím zasílejte na email pokladna@fhk.cz. Pokud budete chtít vrátit částku v hotovosti, navštivte po předchozí domluvě kancelář FHK v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hod.        

Jednotlivé vstupenky zakoupené v obvyklých předprodejích vracejte v místě zakoupení, nejdéle však po dobu jednoho měsíce po otevření prodejních míst.

Platby za eVstupenky budou vráceny automaticky na účty, ze kterých byly placeny. Pokud se rozhodnete, že vrácení vstupného nepožadujete, prosíme o laskavé oznámení této skutečnosti na e-mail pokladna@fhk.cz.