Benefiční koncert podpořil varhany ve Filharmonii Hradec Králové

6.2.2017 | Tisková zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s. k benefičnímu koncertu (proběhl 2. února 2017)
na podporu projektu dostavby mistrovských varhan v sále FHK a k současnému stavu projektu

Benefiční koncert podpořil varhany ve Filharmonii Hradec Králové

Další z řady benefičních koncertů pro projekt dostavby varhan ve Filharmonii Hradec Králové se odehrál 2. února 2017. Na konto Nadačního fondu Varhany pro Filharmonii Hradec Králové přispělo nově několik firem a společností, soukromí dárci věnovali částku 32 475 Kč. Orchestr řídili mladí dirigenti ze švýcarské Zürcher Hochschule der Künste.

Při benefičním koncertu na dostavbu mistrovských varhan v místním sále zazněla v podání hradeckých filharmoniků díla Beethovena, Schumanna a Brahmse. Řízení orchestru se při této příležitosti ujali dirigenti ze švýcarské vysoké školy umění Zürcher Hochschule der Künste, jejichž uměleckým garantem byl opět profesor Johannes Schlaefli. Spolupráci se zmíněnou školou a profesorem Schlaeflim se hradecká Filharmonie věnuje již několik let. Společně s ředitelem Filharmonie Václavem Dernerem a předsedou nadačního fondu Lubošem Janhubou promluvil v úvodu koncertu také hrabě František Kinský, starosta města a majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí a mecenáš kultury. Ten si také symbolicky zakoupil jeden z rejstříků budoucích varhan s názvem "cymbál", neboť, jak zmínil, jej zaujalo, že cimbál může hrát i ve varhanách.

Na financování projektu dostavby varhan se zásadními částkami podílí Město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury. Vedle soukromých dárců, kteří při příležitosti benefičního koncertu přispěli částkou 32 475 Kč, podpořili opět projekt dostavby varhan také firmy a společnosti. Kromě velkých donátorů, kteří přispěli v loňském roce (Lesy České republiky, s. p., Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., SGJW Hradec Králové, s. r. o., Městské lesy Hradec Králové, a. s., Works L&W group, s. r. o.) při příležitosti tohoto koncertu nově přispěly společnosti: Písník Kinský, Lesní hospodářství a správa zámků Kinský, houslařský atelier Pilař, MSP final, s. r. o., Energy Pack, s. r. o. a Vinotéka u Mazlíka celkovou částkou 70 tisíc Kč.

Po podpisu smlouvy o dostavbě varhan mezi Magistrátem města Hradce Králové a Krnovskou firmou Robert Ponča Varhany na konci loňského listopadu byl benefiční koncert na začátku února dalším konkrétním krokem směřujícím k dostavbě a rozehrání varhan v sále Filharmonie Hradec Králové. Pracovníci zhotovitelské firmy krátce po podpisu smlouvy převezli doposud vyrobené části varhan do své dílny a při prvním kontrolním dni na konci ledna, za účasti zástupců hradeckého magistrátu, nadačního fondu, Filharmonie i odborného dozoru, se potvrdilo, že práce postupují podle smluvených termínů. Konkrétně se nyní dokončuje hrací stůl. Podle harmonogramu budou varhany do sálu Filharmonie vestavěny na podzim tohoto roku a rozezní se začátkem roku příštího po nutné a časově náročnější etapě intonace.

„Prakticky již v tuto chvíli můžeme říci, že varhany budou na podzim v sále Filharmonie stát. Nadále ale pokračujeme v oslovování společností i drobných dárců, kteří mají vztah k umění, městu Hradec Králové a k ušlechtilým trvalým hodnotám. Jakoukoli podporu našeho projektu stále vřele vítáme,“ dodává k celé záležitosti Luboš Janhuba z Nadačního fondu Varhany pro Filharmonii Hradec Králové. Kdo se rozhodne přispět významnější částkou a symbolicky si zakoupit píšťalu, či celý rejstřík, bude formou čestného štítku uveden u příslušné části nástroje a obdrží také certifikát. Další podrobnosti o stavbě mistrovských varhan pro Hradec Králové lze nalézt na internetových stránkách nadačního fondu www.varhanyfhk.cz, dárcovskou částku v jakékoli výši je pak možné zaslat na účet číslo: 43 - 338 035 0267 / 0100.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 495 211 375, 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

6. 2. 2017 (PR)