Stavební úpravy v sále FHK a jeho dovybavení v roce 2012

5.2.2013 | V roce 2012 se uskutečnily v budově Filharmonie velké změny. Statutární město Hradec Králové získalo dotaci z Evropské unie na projekt Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové. Realizací projektu došlo k modernizaci technologií, které si vyžádaly stavební úpravy portálu, odrazných desek, podhledů, bočních stěn. Zároveň byly zrekonstruovány silnoproudé a slaboproudé rozvody a zmodernizována vzduchotechnika sálu. Již od dubna 2012 probíhaly přípravné práce mimo budovu Filharmonie a od poloviny června, po odehrání posledního koncertu, došlo k demontáži sedaček a stavební práce probíhaly už přímo v budově. Dodavatel ukončil veškeré práce v srpnu 2012, takže nová koncertní sezóna byla 4. října zahájena už v upravených, pro diváka komfortnějších prostorech.

 
Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“ a je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Dotace činí více než 8 mil. Kč z celkových cca 23 mil. Kč.