Výtěžek sbírky na pomoc lidem z Ukrajiny

Výtěžek sbírky na pomoc lidem z Ukrajiny

15.3.2022 | Při koncertech Heal the World Concert a Nezapomenutelné písně (na které se zapomnělo) v minulém týdnu měli návštěvníci opět možnost přispět na pomoc lidem zasažným událostmi na Ukrajině. V kasičce Diecézní charity Hradec Králové přibyla při těchto koncertech částka 18 286 Kč.

Společně s výtěžkem benefičního koncertu (2. března) se tedy mezi návštěvníky koncertů FHK dosud podařilo shromáždit částku celkem

90 101,- Kč

Sbírku pořádáme ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové a vybrané finanční prostředky budou využity na akutní i dlouhodobou pomoc válečným uprchlíkům v našem regionu.

Všem dárcům upřímně děkujeme!