ABO ŽLUTÁ
12/5
čtvrtek
19:30

Ž4 – Hle, zima krutá prchá v dál

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada ŽLUTÁ

Joseph Haydn (1732–1809)
Die Jahreszeiten [Roční doby], oratorium pro sóla, sbor a orchestr Hob. XXI:3 (1799–1801)

Simona Šaturová soprán
Eric Stoklossa tenor
Roman Hoza baryton
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Kaspar Zehnder dirigent