již proběhlo
15/10/2023
15/10
2023
neděle
17:00
ABO STŘÍBRNÁ

S2 – Antica e moderna

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Concerto d moll BWV 596, varh. úprava Vivaldiho op. 3 č. 11 RV 565 Antonia Vivaldiho

Gregoriánský chorál a raná polyfonie – České země uprostřed Evropy

Alleluia Laudate pueri
Responsorium Laudemus Dominum
Antiphona Sancte Bonifati martyr
Cantio Svatý Václave
Antiphona Adest dies leticie
Lectio I.: Homilia beati Augustini
Responsorium Magno populi voto
Gloria in excelsis (Old Hall Manuscript)

Jehan Alain (1911–1940)
Le Jardin suspendu [Visutá zahrada] pro varhany AWV 63

Jehan Alain (1911–1940)
Litanies [Litanie] pro varhany AWV 100

Petr Eben (1929–2007)
Suita liturgica pro jednohlasý sbor a varhany

 

Schola Gregoriana Pragensis

Hasan El-Dunia
Ondřej Holub
Ondřej Maňour
Stanislav Předota
Michal Medek
Tomáš Lajtkep

David Eben umělecký vedoucí
Pavel Kohout varhany

Abonentní řada STŘÍBRNÁ

Varhanní cyklus
- 5 koncertů

Více

Související koncerty

již proběhlo
24/9/2023
24/9
2023
neděle
17:00
ABO STŘÍBRNÁ

S1 – Václav Uhlíř ve Filharmonii

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

již proběhlo
3/12/2023
3/12
2023
neděle
17:00
ABO STŘÍBRNÁ

S3 – Od adventu k Vánocům

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

již proběhlo
14/1
14/1
neděle
17:00
ABO STŘÍBRNÁ

S4 – Variace s hornou

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

již proběhlo
3/3
3/3
neděle
17:00
ABO STŘÍBRNÁ

S5 – Varhanní koncerty Vivaldiho a Haydna

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ