Pro média

Dokumenty ke stažení

Tiskové zprávy

Koncertní sezónu ve Filharmonii Hradec Králové otevře Sv. Ludmila

9.9.2016 | HRADEC KRÁLOVÉ – V předvečer svátku sv. Ludmily, 15. září, zazní ve Filharmonii Hradec Králové stejnojmenné oratorium Antonína Dvořáka. Slavnostní uvedení díla otevře sezónu, ve které se můžeme těšit také na další hudební zastavení a události.

Oratorium Svatá Ludmila patří k titulům ne příliš často uváděným, je však jedním z Dvořákových nejrozsáhlejších a hudebně nejúchvatnějších. Libreto pochází z pera Jaroslava Vrchlického. Kompozici díla a řízení jeho premiéry se Antonín Dvořák ujal s velkým osobním zanícením a zanechal v něm značnou část svých duševních i fyzických sil. Oratorium zazní v Hradci Králové v sále Filharmonie ve čtvrtek 15. září 2016. Začátek koncertu je v 19.30 hod. Na předvedení se podílí sólisté Kateřina Kněžíková, Veronika Hajnová, Martin Gyimesi, Martin Gurbaľ a dále Pražský filharmonický sbor připravený sbormistrem Lukášem Vasilkem, diriguje Ondřej Vrabec.

K dalšímu programu 39. koncertní sezóny zve ředitel Filharmonie Hradec Králové, RNDr. Václav Derner: „Našim posluchačům jsme pro nadcházející sezónu připravili pestrou paletu hudebních zážitků od klasické hudby po soudobou, a to i napříč hudebními žánry.“ Příměr k paletě není jen vyjádřením uměleckého ducha. „Abonentní řady máme skutečně rozdělené podle barev a také náš slogan říká, že ‚Každý tón má svoji barvu‘. Chceme ukázat, že svět Filharmonie není stroze černobílý, jak je někdy vnímán podle klasického úboru hudebníků. Naší snahou je nabídnout hudbu takovou, jaká je, v celé škále barev a nálad a přiblížit ji takto i mladšímu obecenstvu,“ vysvětluje ředitel.

Jeho slova se potvrdí již brzy, během tradičního festivalu soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové. Festival, sestávající ze čtyř koncertů, proběhne v první polovině listopadu a zazní během něj skladby, které sklízely úspěch například v newyorské Carnegie Hall, londýnské Royal Albert Hall, ve Vídni, Berlíně, Los Angeles a v dalších hudebních centrech na obou stranách oceánu. Představení budou opět doprovázena světelnými kreacemi a videoprojekcemi, na výtvarném a scénickém řešení koncertů spolupracuje Filharmonie s Univerzitou Hradec Králové a pražskou Akademií múzických umění. Všechny koncerty festivalu bude živě přenášet ČRo Vltava.

Za vyzdvižení stojí netradičně pojaté představení prvního koncertu modré abonentní řady Svět němého filmu, kdy se Filharmonie promění v kinosál s projekcí a živým orchestrem hrajícím filmovou hudbu Charlie Chaplina. Kromě pečlivě vybraných skladeb klasické hudby, které tvoří většinu repertoáru této sezóny, se mohou návštěvníci těšit na společné projekty Filharmonie s kapelami Oboroh a Zrní, na ochutnávku ze světa opery a muzikálu, či představení určená pro celou rodinu.

9. 9. 2016 (PR)