Leoš Janáček – seznamte se

Středa 26.11.2014 10:30 hod.
Sál FHK
Mimořádné koncerty

LEOŠ JANÁČEK – SEZNAMTE SE
(koncert ke 160. výročí narození skladatele)

Leoš Janáček
Lašské tance JW VI/17 (výběr)
Starodávný I.

Žárlivost, původní předehra k opeře Její pastorkyňa JW VI/10

Taras Bulba, rapsodie pro orchestr podle Nikolaje Vasiljeviče Gogola JW VI/15 (výběr)
1. Smrt Andrijova

Sinfonietta JW VI/18 (výběr)
4. Allegretto

Glagolská mše, pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany na staroslověnský text JW III/9 (výběr)
2. Úvod
8. Varhany solo
9. (1.) Intrada

Filharmonie Hradec Králové
Václav Metoděj Uhlíř
varhany
Paul Mauffray dirigent a moderátor