Konkurzy na hráče do skupiny II. houslí a hráče na anglický roh - požadavky viz níže:

Filharmonie Hradec Králové o.p.s.

vypisuje

     k o n k u r z

do skupiny 2. houslí – tutti                            

Konkurz se koná ve čtvrtek  24. 11. 2016  od 15.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

Přednes:

Jedna věta z houslového koncertu z období klasicismu nebo romantismu nebo 20. století dle vlastního výběru

Jedna část ze Sonát a partit pro sólové housle J. S. Bacha dle vlastního výběru

 

Orchestrální party:

            W. A. Mozart: Symfonie č. 39 Es dur, 4. věta Finale (Allegro), (part 2. houslí)

W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra (part 2. houslí)

B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra (part 2. houslí)

B. Smetana: Vyšehrad, Šárka, Z českých luhů a hájů (part 2. houslí)

A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur (part 2. houslí)

L. Janáček: Taras Bulba (part 2. houslí)

 

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce.

Notový materiál orchestrálních partů zašleme na vyžádání po podání přihlášky.

 

Písemné přihlášky se stručným životopisem a podrobnými údaji o své umělecké činnosti včetně dosavadní orchestrální praxe a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 13. 10. 2016 na adresu:

 

Vedoucí uměleckého provozu

Filharmonie Hradec Králové o. p. s.

Eliščino nábř. 777

500 03 Hradec Králové

 

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s.  Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

 

 

RNDr. Václav Derner v. r.                                        Andreas S. Weiser v. r.

ředitel FHK                                                                      šéfdirigent FHK

 

V Hradci Králové, 24. 8. 2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Filharmonie Hradec Králové o.p.s.

vypisuje

k o n k u r z

na místo hráče na anglický roh s povinností 2., 3. a 4. hoboje                                       (úvazek 0,75)

 

Konkurz se koná ve čtvrtek  24. 11. 2016  od 13.00 hod. v budově                                  Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

Přednes:

Anglický roh

L. Cherubini: Sonáta č. 2 pro anglický roh a smyčcový orchestr

Hoboj

První dvě věty z Hobojového koncertu C dur K 314 W. A. Mozarta nebo Koncertu pro hoboj a malý orchestr H 353 B. Martinů

Orchestrální party:

Anglický roh

M. Ravel: Klavírní koncert G dur, 2. Adagio assai

I. Stravinskij: Svěcení jara

H. Berlioz: Harold v Itálii, 3. Serenáda abruzského horala své milé

H. Berlioz: Římský karneval

G. Rossini: Vilém Tell, předehra

L. Janáček: Taras Bulba

A. Dvořák: Symfonie č. 9 – „Z Nového světa“, 2. Largo

C. Franck: Symfonie d moll, 2. Allegretto

2. hoboj

M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy, Tanec kuřátek ve skořápkách

A. Dvořák: Violoncellový koncert h moll

A. Dvořák: Slovanský tanec č. 2

A. Dvořák: Romance pro housle a orchestr

A. Dvořák: Symfonie č. 7, 2. Poco adagio

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce.

Notový materiál orchestrálních partů zašleme na vyžádání po podání přihlášky.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 13. 10. 2016 na adresu:

 

Vedoucí uměleckého provozu, Filharmonie Hradec Králové o. p. s.

Eliščino nábř. 777, 500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve FHK o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

RNDr. Václav Derner v. r.                                                                   Andreas S. Weiser v. r.

ředitel FHK                                                                                              šéfdirigent FHK

 

V Hradci Králové, 19. 8. 2016