Aktuálně vypsané konkurzy Filharmonie Hradec Králové

Konkurz na místo tutti hráče ve skupině violoncell (úvazek 0,5)

Konkurz se koná v pondělí 19. 6. 2017 od 10.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

Přednes:

 • 1. věta s kadencí z violoncellového koncertu z období klasicismu
 • 1. a 2. věta z violoncellového koncertu z období romantismu nebo 20. století

Orchestrální party:

 • A. Dvořák: Symfonie č. 8
 • B. Smetana: Má vlast
 • L. v. Beethoven: Symfonie č. 5 (2. věta)
 • W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra
 • P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 4 (2. věta)

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce.

Ke stažení je notový materiál orchestrálních partů,
přihlášený uchazeč si jej také může vyzvednout v hudebním archivu FHK.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
zasílejte nejpozději do 12. 5. 2017 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve Filharmonii Hradec Králové o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

Konkurz na místo hráče na pikolu s povinností 2., 3. a 4. flétny
(úvazek 0,75, zástup za MD)

Konkurz se koná v pondělí 19. 6. 2017 od 10.00 hod. v budově Filharmonie Hradec Králové.

Podmínky:

Přednes:

 • povinná sólová skladba: koncert pro pikolu Antonia Vivaldiho (pouze 1. věta)
 • sólová skladba pro flétnu dle vlastního výběru s doprovodem klavíru (orchestru)

Orchestrální party:

Pikola:

 • L. v. Beethoven: Symfonie č. 9
 • P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 4, 3. Scherzo
 • A. Dvořák: Symfonie č. 6
 • A. Dvořák: Karneval
 • A. Dvořák: Slovanské tance, I. řada, č. 6 a 7

Flétna:

 • B. Smetana: Vltava
 • A. Dvořák: Symfonie č. 9 – „Z Nového světa“
 • F. Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 4 – „Italská“, 4. Saltarello

Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu nutno uvést v přihlášce.

Ke stažení je notový materiál orchestrálních partů pro:

Přihlášený uchazeč si může notové party vyzvednout také v hudebním archivu FHK.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
zasílejte nejpozději do 12. 5. 2017 na adresu:

Vedoucí uměleckého provozu
Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
Eliščino nábřeží 777
500 03 Hradec Králové

V přihlášce uveďte všechny studijní a další pracovní povinnosti, které by mohly být na překážku Vaší plné disponibilitě pro službu ve Filharmonii Hradec Králové o. p. s. Dále v přihlášce uveďte nejbližší možný termín Vašeho nástupu do zaměstnání.

Máte-li dotaz, či zájem, ozvěte se nám na fhk@fhk.cz