Hudební fórum HK
11/11/2021
11/11
2021
čtvrtek
20:00

F2 – Děvčátko se sirkami

Sál Filharmonie Hradec Králové
Hudební fórum Hradec Králové

David Lang (*1957)
the little match girl passion [Pašije děvčátka se sirkami], verze pro komorní sbor a 4 sólové hlasy (2008)

Sarah Kirkland Snider (*1973)
Unremembered [V nepaměti], cyklus písní pro 3 hlasy, komorní orchestr a elektroniku (2017), (výběr)

Martinů Voices
Orchestr Berg
Lukáš Vasilek dirigent a sbormistr