ABO STŘÍBRNÁ
30/1/2022
30/1
2022
neděle
17:00

S3 – V romantickém tónu

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

Robert Schumann (1810–1856)
Láska a život ženy, cyklus písní op.  42 (úpr. pro zpěv a varhany P. Čech)

Charles-Marie Widor (1844–1937)
Varhanní symfonie č. 5 f moll op. 42 č. 1

Charles Gounod (1818–1893)
Faust a Markétka, Šperková árie z 3. děj. (Markétka) – „Ah! Je ris de me voir“ (úpr. pro zpěv a varhany P. Čech)

Marie Fajtová soprán
Petr Čech varhany