ABO STŘÍBRNÁ
5/12/2021
5/12
2021
neděle
17:00

S2 – V lesku varhan a trubky

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

John Stanley (1712–1786)
Trumpet Tune

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Toccata d moll BWV 538

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Chorál Jesus bleibet meine Freude z kantáty „Herz und Mund und Tat und Leben“ BWV 147 v úpravě pro trubku a varhany

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Preludium a fuga C dur BWV 531

Jean-Baptiste Loeillet (1680–1730)
Sonáta G dur

Charles-Marie Widor (1844–1937)
Allegro ze Symfonie č. 6 g moll op. 42 č. 2

Remo Giazotto (1910–1998)
Adagio g moll pro smyčce a varhany, parafráze údajného tématu Tomase Giovanniho Albinoniho (1671–1751) v úpravě pro trubku a varhany

Johann Pachelbel (1653–1706)
Was Gott tut, das ist wohlgetan, chorál s 9 partitami

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Sinfonia D dur pro trubku a smyčce TWV 44:1 v úpravě pro trubku a varhany

Marek Zvolánek trubka
Pavel Svoboda varhany