ABO STŘÍBRNÁ
10/10/2021
10/10
2021
neděle
17:00

S1 – (Možná) je to Bach…!

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

Varhanní skladby Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750), jemu připisované a jeho jménem inspirované.

Koncert d moll BWV 596
bez označení – Grave – Fuga – Largo – Finale
Pravděpodobně Bachův přepis Concerta grossa Antonia Vivaldiho (1678–1741).

Osm malých preludií a fug BWV 553–560
Možná je autorem Johann Ludwig Krebs (1713–1780) nebo Johann Tobias Krebs (1690–1762).

Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654, chorální zpracování ze sbírky Osmnácti chorálů
Dochoval se Bachův rukopis.

Fuga č. 1 na B-A-C-H
Fuga č. 2 na B-A-C-H
Robert Schumann (1810–1856) – z cyklu Šesti fug na jméno BACH op. 60.

Toccata a fuga d moll BWV 565
Bachovo autorství není stoprocentně jisté. Buď jde o velmi rané dílo, nebo je původním autorem někdo jiný, možná Johann Peter Kellner (1705–1772).

Jaroslav Tůma varhany

Koncert je součástí Orlicko-kladského varhanního festivalu