ABO BÍLÁ
21/4/2022
21/4
2022
čtvrtek
19:30

B7 – Maria Panno, při mně stůj

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada BÍLÁ

Antonín Dvořák (1841–1904)
Svatební košile op. 69 B 135, kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr na text balady K. J. Erbena (1884)

Pavla Vykopalová soprán
Jaroslav Březina tenor
Svatopluk Sem baryton
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Tomáš Brauner dirigent