ABO STŘÍBRNÁ
7/2/2021
7/2
2021
neděle
17:00

S3 – (Možná) je to Bach…! – koncert ZRUŠEN

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

Varhanní skladby Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750), jemu připisované a jeho jménem inspirované

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Koncert d moll BWV 596
Osm ,,malých” preludií a fug BWV 553–560
Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654, chorální zpracování ze sbírky Osmnácti chorálů

Robert Schumann (1810–1856)
Fuga č. 1 a 2 na B-A-C-H, z cyklu Šest fug na jméno Bach op. 60.

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Toccata a fuga d moll BWV 565

Jaroslav Tůma varhany