již proběhlo
22/10/2020
22/10
2020
čtvrtek
19:30
ABO ŽLUTÁ

Ž1 – Tak pravil Zarathustra – koncert PŘELOŽEN

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada ŽLUTÁ

Přeloženo z důvodu vládních nařízení,
náhradní koncert se koná 11/2/2021.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Stvoření Prométheova, předehra k baletu op. 43 (1800–1801)

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Koncert pro housle, violoncello a klavír C dur op. 56 – „Trojkoncert“ (1804–7)

Richard Strauss (1864–1949)
Tak pravil Zarathustra, symfonická báseň podle F. Nietzscheho op. 30 TrV 176 (1896)

Dvořákovo trio

Ivo Kahánek klavír
Jan Fišer housle
Tomáš Jamník violoncello

Filharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser dirigent

Abonentní řada ŽLUTÁ

Malý symfonický cyklus
- 4 koncerty

Více

Související koncerty

již proběhlo
14/1/2021
14/1
2021
čtvrtek
19:30
ABO ŽLUTÁ

Ž2 – Záhořovo lože – koncert ZRUŠEN

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada ŽLUTÁ

již proběhlo
11/2/2021
11/2
2021
čtvrtek
19:30
ABO ŽLUTÁ

Ž1 – Tak pravil Zarathustra – koncert ZRUŠEN

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada ŽLUTÁ

již proběhlo
4/3/2021
4/3
2021
čtvrtek
19:30
ABO ŽLUTÁ

Ž3 – Fibichova třetí – koncert ZRUŠEN

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada ŽLUTÁ

již proběhlo
6/5/2021
6/5
2021
čtvrtek
19:30
ABO ŽLUTÁ

Ž4 – Fantastická – koncert ZRUŠEN

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada ŽLUTÁ