ABO ŽLUTÁ
22/10/2020
22/10
2020
čtvrtek
19:30

Ž1 – Tak pravil Zarathustra – koncert PŘELOŽEN

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada ŽLUTÁ
Přeloženo z důvodu vládních nařízení,
náhradní koncert se koná 11/2/2021.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Stvoření Prométheova, předehra k baletu op. 43 (1800–1801)

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Koncert pro housle, violoncello a klavír C dur op. 56 – „Trojkoncert“ (1804–7)

Richard Strauss (1864–1949)
Tak pravil Zarathustra, symfonická báseň podle F. Nietzscheho op. 30 TrV 176 (1896)

Dvořákovo trio

Ivo Kahánek klavír
Jan Fišer housle
Tomáš Jamník violoncello

Filharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser dirigent