ABO ŽLUTÁ
22/10
čtvrtek
19:30

Ž1 – Tak pravil Zarathustra – PŘELOŽENO – hledá se náhradní termín

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada ŽLUTÁ
vstupenky
doporučujeme rezervovat

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Stvoření Prométheova, předehra k baletu op. 43 (1800–1801)

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Koncert pro housle, violoncello a klavír C dur op. 56 – „Trojkoncert“ (1804–7)

Richard Strauss (1864–1949)
Tak pravil Zarathustra, symfonická báseň podle F. Nietzscheho op. 30 TrV 176 (1896)

Dvořákovo trio

Ivo Kahánek klavír
Jan Fišer housle
Tomáš Jamník violoncello

Filharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser dirigent