Hudební fórum HK
ABO BÍLÁ
11/10/2020
11/10
2020
neděle
20:00

F1/B2 – Děvčátko se sirkami – koncert PŘELOŽEN

Sál Filharmonie Hradec Králové
Hudební fórum Hradec Králové, Abonentní řada BÍLÁ
Přeloženo z důvodu vládních nařízení,
náhradní koncert se koná 7/1/2021.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

David Lang (*1957)
the little match girl passion, verze pro komorní sbor a 4 sólové hlasy (2008)

Sarah Kirkland Snider (*1973)
Unremembered pro 3 hlasy a komorní orchestr (2017), (výběr)

Martinů Voices
Orchestr Berg
Lukáš Vasilek dirigent a sbormistr