FHK hostuje
2/2/2020
2/2
2020
neděle
19:00

Beethoven – Missa solemnis

Brno, Besední dům
Filharmonie hostuje

Ludwig van Beethoven
Mše D dur pro čtyři sólové hlasy, sbor, orchestr a varhany op. 123 – „Missa solemnis“

Kateřina Kněžíková soprán
Michaela Zajmi mezzosoprán
Ondrej Šaling tenor
Gustav Beláček bas
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Kaspar Zehnder
dirigent