Mimořádné koncerty
5/2/2020
5/2
2020
středa
19:00

Ústy spravedlivých – sborový koncert

Sál Filharmonie Hradec Králové
Mimořádné koncerty

Petr Eben (1929–2007)
Řecký slovník pro sóla, ženský sbor a harfu

Grażyna Biernot soprán
Kristýna Fílová soprán
Andrea Soukupová soprán
Daniela Demuthová mezzosoprán
Hana Dobešová alt
Ludmila Kromková alt
Jana Boušková harfa

Carl Orff (1895–1982)
Sunt lacrimae rerum (Věci mohou plakat) pro sóla a mužský sbor a cappella

Miloslav Pelikán tenor
Jakub Kettner baryton
Peter Poldauf bas

Anton Bruckner (1824–1896)
Os justi (Ústa spravedlivého) pro smíšený sbor a cappella
Preludium C dur pro varhany
Tota pulchra es, Maria (Celá jsi krásná, Marie) pro tenor sólo, smíšený sbor a varhany
Aequale c moll č. 1 pro tři pozouny
Afferentur regi (Přiváděny ke králi) pro smíšený sbor a tři pozouny
Ave Maria (Zdrávas Maria) pro smíšený sbor a cappella
Aequale c moll č. 2 pro tři pozouny
Locus iste (Místo toto) pro smíšený sbor a cappella
Ecce sacerdos magnus (Hle, kněz veliký) pro smíšený sbor, tři pozouny a varhany

Bronislav Palowski tenor
Daniela Valtová Kosinová varhany

Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek dirigent