Mimořádné koncerty
11/12
středa
19:30

Závěrečný koncert dirigentských kurzů

Sál Filharmonie Hradec Králové
Mimořádné koncerty

Milij Alexejevič Balakirev
Předehra na tři ruské národní písně (1858)

Petr Iljič Čajkovskij
Houslový koncert D dur op. 35

Modest Petrovič Musorgskij (orch. Maurice Ravel)
Obrázky z výstavy (Kartinky)

Katarina Kutnar housle
Filharmonie Hradec Králové
Dirigují studenti Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Prof. Nicolás Pasquet a prof. Arthur Fagen um. garanti