Mimořádné koncerty
17/12
úterý
19:00

MK – Pospíchejme k Betlému

Sál Filharmonie Hradec Králové
Mimořádné koncerty

Varhanní improvizace na adventní a vánoční témata

Jakub Jan Ryba (1765–1815)
Česká mše vánoční pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany – „Hej, mistře“ (1796)

Kristýna Fílová soprán
Pavla Mlčáková alt
Martin Slavík tenor
Jan Morávek bas
Václav Uhlíř varhany
Pražský filharmonický sbor
Filharmonie Hradec Králové
Lukáš Vasilek dirigent a sbormistr