ABO STŘÍBRNÁ
17/12/2019
17/12
2019
úterý
17:00

S2 – Pospíchejme k Betlému

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

Varhanní improvizace na adventní a vánoční témata

Jakub Jan Ryba (1765–1815)
Česká mše vánoční pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany – „Hej, mistře“ (1796)

Kristýna Fílová soprán
Pavla Mlčáková alt
Martin Slavík tenor
Jan Morávek bas
Václav Uhlíř varhany
Pražský filharmonický sbor
Filharmonie Hradec Králové
Lukáš Vasilek dirigent a sbormistr