Hudební fórum HK
24/10/2019
24/10
2019
čtvrtek
20:00

F4 – Na Shakespeara a Homéra

Sál Filharmonie Hradec Králové
Hudební fórum Hradec Králové

Hans Abrahamsen
Let me tell you pro soprán a orchestr (2013)

Anders Hillborg
Sirens pro dva soprány, smíšený sbor a orchestr (2011)

Marta Reichelová soprán (Abrahamsen)
Martina Masaryková soprán (Hillborg)
Linda Ballová soprán (Hillborg)
Kühnův smíšený sbor
Jaroslav Brych sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Marián Lejava dirigent