Hudební fórum HK
20/11/2018
úterý
20:00

F1/B3 – Fantastická zoologie

Sál Filharmonie Hradec Králové
Hudební fórum Hradec Králové
vstupenky
doporučujeme rezervovat

Zahajovací koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové

Mason Bates
Anthology of Fantastic Zoology pro orchestr (2015)

James MacMillan
A Scotch Bestiary pro varhany a orchestr (2003–04)

Eva Bublová varhany
Filharmonie Hradec Králové
Peter Vrábel
dirigent

podrobný popis koncertu včetně výkladových textů
na stránkách festivalu www.HFHK.cz

partner koncertu: