ABO BÍLÁ
20/11/2018
20/11
2018
úterý
20:00

B3/F1 – Fantastická zoologie

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada BÍLÁ

Zahajovací koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové

Mason Bates
Anthology of Fantastic Zoology pro orchestr (2015)

James MacMillan
A Scotch Bestiary pro varhany a orchestr (2003–04)

Eva Bublová varhany
Filharmonie Hradec Králové
Peter Vrábel
dirigent

podrobný popis koncertu včetně výkladových textů
na stránkách festivalu www.HFHK.cz

partner koncertu: