FHK hostuje
30/5/2018
30/5
2018
středa
20:00

MHF Pražské jaro

Praha, Obecní dům, Smetanova síň
Filharmonie hostuje

Karel Husa
Hudba pro Prahu 1968

Pavel Bořkovec
Klavírní koncert č. 2 (1949–50)

Antonín Dvořák
Symfonie č. 5 F dur op. 76 B 54

Marek Kozák klavír
Filharmonie Hradec Králové
Chuhei Iwasaki dirigent