Hudební fórum HK
ABO BÍLÁ
24/10
24/10
úterý
20:00

F1/B2 – Bolero po asijsku

Sál Filharmonie Hradec Králové
Hudební fórum Hradec Králové, Abonentní řada BÍLÁ

Jennifer Higdon
Blue Cathedral (2000)

Christopher Rouse
Varhanní koncert (2014)

Isang Yun
Muak, taneční fantazie pro velký orchestr (1978)

Qigang Chen
Luan Tan, variace pro symfonický orchestr (2014–15)

 

Eva Bublová varhany
Filharmonie Hradec Králové
Marián Lejava dirigent