Mimořádné koncerty
19/12/2022
19/12
2022
pondělí
18:00

Příběh vánoční

Sál Filharmonie Hradec Králové
Mimořádné koncerty

Jakub Jan Ryba (1765–1815) / Václav Uhlíř (*1954)
Cembalový (varhanní) koncert C dur (verze pro varhany)

Jakub Jan Ryba (1765–1815)
Česká mše vánoční pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany – „Hej, mistře“ (1796)

Václav Uhlíř varhany
Lenka Šťastná soprán
Štěpánka Andělová mezzosoprán
Marek Žihla tenor
David Malát bas
Vox Pragae
Divadelní soubor Slunovrat při Speciálních školách, Hradec Králové
Blanka Vávrová umělecká vedoucí
Filharmonie Hradec Králové
Miriam Němcová dirigentka a sbormistryně