ABO ORANŽOVÁ
18/3
18/3
sobota
16:00

O3 – Filharmonie plná mládí

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada ORANŽOVÁ

Skladby ze studentského života i dějin Královéhradecka. Zapalujeme pro hudbu i Beethovenův ideál sbratření lidstva. Ať zazní krásnější a radostnější zpěv – óda na mládí!

Bedřich Smetana / Bohuslav Leopold
Pochod studentských legií

Antonín Dvořák / Jarmil Burghauser
Valčík č. 1 A dur op. 54 B 105

Gottfried Piefke, arr. Hans Kliment
Der Königgrätzer-Marsch

Georg Friedrich Händel
Music for the Royal Fireworks (Hudba k[e královskému] ohňostroji) HWV 351 (výběr)

Edward Elgar
Variace na vlastní téma pro orchestr op. 36 – „Enigma“ (výběr)

Evropská hymna
Hudba z poslední věty Deváté symfonie L. v. Beethovena (úpr. H. v. Karajan)

Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 5 c moll op. 67 – „Osudová“ (výběr)

Johann Strauss st.
Radeckého pochod op. 228

Lukáš Hurník moderátor
Společný orchestr Filharmonie Hradec Králové
a žáků ZUŠ Královéhradeckého kraje

Jan Talich dirigent

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.
loga EU, NPO a MK