ABO STŘÍBRNÁ
23/10/2022
23/10
2022
neděle
17:00

S1 – S první dámou violy

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

Henri Casadesus (1879–1947)
Violový koncert c moll, dříve připisovaný J. Ch. Bachovi (1735–1782)

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Preludium a fuga e moll BWV 548

Jiří Gemrot (*1957)
Meditace pro violu a varhany

František Musil (1852–1908)
Sonata solemnis

Sylvie Bodorová (*1954)
Dža more

Zdeněk Pololáník (*1935)
Burlesca

Jitka Hosprová viola
Petr Rajnoha varhany