již proběhlo
23/10/2022
23/10
2022
neděle
17:00
ABO STŘÍBRNÁ

S1 – S první dámou violy

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

Henri Casadesus (1879–1947)
Violový koncert c moll, dříve připisovaný J. Ch. Bachovi (1735–1782)

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Preludium a fuga e moll BWV 548

Jiří Gemrot (*1957)
Meditace pro violu a varhany

František Musil (1852–1908)
Sonata solemnis

Sylvie Bodorová (*1954)
Dža more

Zdeněk Pololáník (*1935)
Burlesca

Jitka Hosprová viola
Petr Rajnoha varhany

 

Abonentní řada STŘÍBRNÁ

Varhanní cyklus
- 5 koncertů

Více

Související koncerty

již proběhlo
11/12/2022
11/12
2022
neděle
17:00
ABO STŘÍBRNÁ

S2 – V očekávání narození Páně

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

již proběhlo
26/2/2023
26/2
2023
neděle
17:00
ABO STŘÍBRNÁ

S3 – Fantázia

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ

již proběhlo
23/4/2023
23/4
2023
neděle
17:00
ABO STŘÍBRNÁ

S4 – Vivaldi podle Bacha

Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada STŘÍBRNÁ