Mimořádné koncerty
26/5/2022
26/5
2022
čtvrtek
10:00

Vesmírná odysea 1896 – veřejná generálka

Sál Filharmonie Hradec Králové
Mimořádné koncerty

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Houslový koncert D dur op. 61 (1806)

Richard Strauss (1864–1949)
Tak pravil Zarathustra, symfonická báseň podle F. Nietzscheho op. 30 TrV 176 (1896)

Josef Špaček housle
Filharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser dirigent