Přehled přeložených/zrušených akcí a koncertů ve FHK

Přehled přeložených/zrušených akcí a koncertů ve FHK

3.6.2020 | Vážení posluchači a návštěvníci,

v minulých týdnech docházelo k nemálo změnám v termínech koncertů na které máte zakoupené abonentky, vstupenky, případně e-vstupenky. Některé koncerty jsme přesouvali nadvakrát, některé jsme také byli nuceni zrušit.

Chápeme, že situace může být nepřehledná, proto Vám pro snazší orientaci přinášíme přehled přesunutých a zrušených koncertů a informace o možnostech nakládání se vstupenkami:

U přeložených akcí vstupenky zůstávají v platnosti.

Platby za e-vstupenky u zrušených akcí budou vráceny automaticky na účet, ze kterého byly uhrazeny.

přeložené koncerty
zrušené koncerty
11. 10 F1/B2 – Děvčátko se sirkami
přeloženo hledá se náhradní termín
13. 10. F2 – Píseň o Zemi (pův. Colin Currie)
zrušeno  
15. 10. F3 – Gran Toccata
zrušeno  
22. 10. Ž1 – Tak pravil Zarathustra
přeloženo hledá se náhradní termín
28. 10. Slavnostní koncert – Janáček, Dvořák
zrušeno  
5. 11. M1 – Zdenek Merta 70 – Century Dance
zrušeno  
10. 11. Pravda, láska a víra hudbou
zrušeno  
13. 11. Nezapomenutelné písně (na které se zapomnělo)
zrušeno  
14. 11. Malina Brothers & Filharmonie Hradec Králové (pův. M4/42s)
přeloženo hledá se náhradní termín
19. 11. B3 – Runy kletba
zrušeno  
26. 11. Z1 – Netopýr
zrušeno  
29. 11. S2 – Varhanní koncerty starých mistrů
zrušeno  
5. 12. O1 – Swingové Vánoce evropských národů
zrušeno  
9. 12. Jaroslav Svěcený 60
zrušeno  
12. 12. Hradišťan & Jiří Pavlica
zrušeno  
14. 12. Christmas Dreams
zrušeno  

 

Akce jiného pořadatele v sále FHK

u níže uvedených představení zůstávají vstupenky v platnosti

26. 3. Caveman
přeloženo na 25. 11. 2020
17. 10. Normální debil
přeloženo hledá se náhradní termín (původní termín 1. 4. 2020)
31. 10. Naši furianti
přeloženo hledá se náhradní termín (původní termín 18. 4. 2020)
25. 10. Hexenšus
přeloženo na 11. 1. 2021
4. 6. Víš, že vím, že víš
přeloženo na 8. 2. 2021
14. 6. Plný kapsy šutrů
přeloženo na 21. 2. 2021
22. 11. Poslední ze žhavých milenců
přeloženo na 16. 4. 2021