Filharmonie pro sborové umění

Filharmonie pro sborové umění

20.1.2020 | Vážení návštěvníci, zpěváci a členové pěveckých sborů,

s novým rokem přichází nové plány, nové výzvy, ale je nutné si připomenout i to, na co se občas zapomíná. Divadla, orchestry, galerie, muzea i sbory mají nejenom těšit návštěvníky a vybírat vstupné. Každá kulturní instituce je odlišná, ale naše vize a poslání jsou podobná a leckdy i stejná. Vzájemnou podporou, komunikací a spoluprací můžeme společně měnit vnímání hudby, malby, architektury, historie a dalších odvětví.

Letošní rok se věnujeme sborovému umění a přicházíme s projektem FILHARMONIE PRO SBOROVÉ UMĚNÍ. Cílem toho projektu je zlepšení komunikace mezi sbory a filharmoniemi, prohloubení a navázání vztahů se sborovými tělesy a propagace sborového umění v Čechách i zahraničí.

V roce 2020 máme v repertoáru tyto koncerty:

5/2 – ÚSTY SPRAVEDLIVÝCH – Sál FHK
Sborový koncert ve spolupráci s Pražským filharmonickým sborem. Speciálním hostem je vynikající harfenistka Jana Boušková. V rámci tohoto koncertu zazní díla od Petra Ebena, Carla Orffa a Antona Brucknera.

28/3 – VEČER S MASCAGNIMzahraniční zájezd do Wiesbadenu, Německo
Díky dlouhodobé spolupráci se sborem Chor der Marktkirche z Wiesbadenu a se sborem Rastislav z Blanska spolupořádáme koncert v překrásném německém lázeňském městě Wiesbaden.

8/4 – KOUZLO VELKÉHO PÁTKU – Sál FHK
Velikonoční koncert s naším švýcarským šéfdirigentem Kasparem Zehnderem ve spolupráci se sborem Jitro. Zazní skladby od Richarda Wagnera, Ernsta von Dohnányi a Antonína Dvořáka.

5/6 – AGAPÉ A EROS – Sál FHK
Vrcholem projektu je koncert ve spolupráci se sborem Chor der Marktkirche Wiesbaden a členy pražských pěveckých sborů. Celý večer je věnován Pietru Macsagnimu a jeho dílům Messa di Gloria a Cavalleria rusticana.

Rádi bychom vás tedy pozvali na úvodní koncert tohoto projektu ve středu 5/2/2020 v 19 hod. v sále Filharmonie Hradec Králové.

Svoboda je jenom v říši snů a krása žije jenom ve zpěvu.“
Friedrich Schiller