Slyšte a vizte Kodex Speciálník v katedrále

14.3.2018 | Uvedením koncertu Kodex speciálník ve své jubilejní 40. sezóně chce Filharmonie Hradec Králové připomenout nejhlubší tradice hudebních spolků či společenstev v Hradci Králové. V tomto případě se ohlížíme dokonce o pět století nazpět. Koncert je zařazen v rámci volného cyklu „gratulanti pro Filharmonii“. Capella Mariana se tak stává dalším z gratulantů v jubilejní 40. sezóně FHK. Kodex speciálník je hudebním zdrojem ze kterého čerpala literární bratrstva, což byly menší mužské chrámové sbory, jejich členové však nepatřili ke kléru. Literární bratrstvo je předobrazem každé další hudební instituce až po dnešní Filharmonii Hradec Králové.

Filharmonie Hradec Králové připomíná ve své jubilejní čtyřicáté sezóně regionální hudební tradice. Těm nejstarším je věnován mimořádný koncert, který se koná v neděli 18. března 2018 od 17.00 hod. v katedrále sv. Ducha. Titul koncertu – Kodex Speciálník – cituje název vzácného rukopisu, který je dnes v péči Muzea východních Čech. Tato pokladnice renesanční hudby pochází z Prahy, ale v roce 1901 byla od starožitníka zakoupena do muzea v Hradci Králové. Návštěvníci mimořádného koncertu jednak uslyší, jak se v Čechách zpívalo a hrálo kolem roku 1500, jednak uvidí Speciálník na vlastní oči.

Některé skladby budou zpívány přímo z manuskriptu, takže koncert přinese ojedinělý okamžik, kdy po více než čtyřech stech letech oživne sám originál. Nejméně deset písařů jej psalo již na papír, nikoli na pergamen. Noty mají oproti dnešku ještě hranatý tvar, ale větší hodnoty již prázdné hlavičky. To je doklad, že také Čechy přijaly první víceméně jednotnou evropskou notaci.

Speciálník vypadá jako sbírka duchovních a bohoslužebných skladeb. Najdeme v něm ale i repertoár určený pro instrumentální provozování a pod latinskými duchovními texty se ve skutečnosti skrývá také pěkný podíl soudobých světských písní. Zatímco dnes Filharmonie hraje hlavně symfonie, koncerty a předehry, v 15. a 16. století byly vrcholnými formami umělé hudby mše, moteto a vícehlasá píseň. Speciálník obsahuje vedle importovaných skladeb i celý blok tvorby nesporně českého původu. Tato domácí, převážně anonymní produkce pochází od členů literátských bratrstev, měšťanů neduchovního stavu tvořících malé mužské kostelní pěvecké sbory. Takové literátské bratrstvo působilo i v Hradci Králové. Hudebníky specialisty si vyžádal jak sám repertoár, tak změněné podmínky pro provádění církevní hudby v důsledku působení husitství a reformace. Jak většinovou utrakvistickou, tak katolickou církev totiž postihl nedostatek financí.

Speciálník obsahuje zpěvy k utrakvistické, tj. kališnické liturgii: kalich byl pro utrakvisty symbolem přijímání pod obojí, latinsky sub utraque specie. I když husité v 15. století prosadili zpěvy k bohoslužbě v češtině, v 16. století znovu převládl směr bližší katolictví s mešními zpěvy v latině. Koncert v katedrále představí unikátní program sestavený z vybraných skladeb, které z větší části dosud stály stranou zájmu interpretů. Výběr ukazuje rozmanité a často i překvapivé podoby franko-vlámské polyfonie 15. století, vedle skladeb pocházejících ze západní Evropy nebo Itálie tvorbu středoevropských autorů a rovněž osobité kompozice neznámých domácích hudebníků.

Skladby ze Speciálníku zazpívá a na dobové nástroje zahraje soubor Cappella Mariana, kterému tleskali i návštěvníci Smetanovy Litomyšle, Dnů staré hudby v Řezně nebo Oude Muziek v Utrechtu. Uměleckým vedoucím je Vojtěch Semerád.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

14. 3. 2018 (PR)