Soutěžíme s FHK

» Aktuálně není žádná soutěž vyhlášena. «

Minulá kola soutěže

Září 2017

Otázka:
Dovedete odhadnout, jakou částku vydá orchestr typu a velikosti hradecké Filharmonie
na zapůjčení notového materiálu pro jednu sezónu?

Správná odpověď:
C) kolem 600 tis. Kč, do této částky není započítáno pořizování vlastních aranží

Červen – srpen 2017

Otázka:
Beethovenova Fantazie pro klavír, sbor a orchestr je předzvěstí jedné z nejznámějších Beethovenových symfonií. Víte které?

Správná odpověď:
C) symfonie č. 9 s „Óda na radost”

Květen 2017

Otázka:
S kterými dalšími rolemi, kromě titulní Carmen, se setkají návštěvníci zářijového uvedení (26. 9. 2017) této stejnojmenné Bizetovy opery (resp. koncertního průřezu)?

Správná odpověď:
B) Don José, Escamillo, Micaëla.

Duben 2017

Otázka:
Ve kterém roce (případně kde) byla poprvé uvedena opereta Perly panny Serafínky?

Správná odpověď:
V roce 1929 (v Divadle na Vinohradech).

Březen 2017

Otázka:
Kdo je autorem libreta nejslavnější Dvořákovy opery Rusalka?

Správná odpověď:
Jaroslav Kvapil

Únor 2017

Otázka:
Řídil někdy sám Krzysztof Penderecki orchestr Filharmonie Hradec Králové?

Správná odpověď:
Ano. (Bylo to 3. 11. 2009 při zahajovacím koncertu festivalu Hudební fórum Hradec Králové.)

Leden 2017

Otázka:
Jaký počet znějících rejstříků mají mít varhany pro Filharmonii Hradec Králové?

Správná odpověď:
54 rejstříků

Prosinec 2016

Otázka:
Kolik koncertů (uplynulých i chystaných) má v plánu odehrát orchestr Filharmonie Hradec Králové v této sezóně (2016/2017) v rámci abonentních řad?

Správná odpověď:
21 koncertů

Vzhledem k tomu, že nešlo o úplně snadnou otázku, nabízí se zde uvést vysvětlení. Soutěžní otázka se dá přeložit takto: Zjišťujeme počet koncertů této sezóny, které zároveň splňují tyto podmínky:

  • spadají do některé z abonentních řad
  • odehraje, či odehrál je orchestr FHK

Spočítáme-li všechny koncerty uvedené v koncertním kalendáři, dojdeme k číslu 32 (chybí zde prosincový koncert Hradišťanu, jehož termín nebyl v době tisku brožury ještě znám).

Od počtu 32 odečteme 4 koncerty Zelené abonentní řady, které nesplňují podmínku tím, že v nich nehraje orchestr FHK.

Dále odečteme 4 Mimořádné koncerty, které nesplňují podmínku tím, že nejde o abonentní řadu - proto jsou uvedeny jako mimořádné (pokud bychom předtím připočítali koncert Hradišťanu, zde bychom ho stejně odečetli).

Odečteme také 2 samostatné koncerty Hudebního fóra Hradec Králové (F3 a F4) - není to abonentní řada. Na zbývající dva koncerty HFHK, které jsou zároveň součástí abonentních řad se podíváme blíže: koncert Ž2/F1 ponecháme, jelikož splňuje obě podmínky, ale koncert B3/F2 musíme též odečíst jelikož v něm hraje Filharmonie Brno, nikoli FHK, tedy odečteme ještě 1.

Postupným odečítáním (32-4-4-2-1) jsme tedy došli k číslu 21, což je správný výsledek.

Jako správnou odpověď jsme akceptovali také počet 20, jelikož u druhého abonentního koncertu modré řady - M2 (20.12. 2016) není v programové brožuře výslovně uvedeno, že zde orchestr FHK hraje (přestože tomu tak je), což mohlo být pro poctivého hledače mírně matoucí.

Listopad 2016

Otázka:
Které dílo bude/bylo uvedeno na festivalu Hudební fórum Hradec Králové ve své evropské premiéře?
Uveďte název a autora.

Správná odpověď:
Dílo: Koncert pro orchestr (z opery Marco Polo)
Autor: Tan Dun

Srpen a září 2016

Otázka:
Kde mělo premiéru oratorium Antonína Dvořáka Svatá Ludmila?
(Ve FHK bylo uvedeno na zahajovacím koncertu sezóny 15. září 2016.

Správná odpověď:
Oratorium Antonína Dvořáka Svatá Ludmila mělo premiéru v Leedsu.
(Pro doplnění - bylo to dne 15. října 1886.)

Vylosovaným výhercům gratulujeme.